######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker
          Se. 55 51 55 57

Jagt udland, ( kun langtidsjagt )

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Regler for indførelse af våben i Sverige
Udfyld tilladelse til våbenindførelse i Sverige online her




God jagt 70 km fra Helsingborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
24-06-2018

Jeg har en jagt på 264 HA, ca. 70 km fra Helsingborg i Nordvestskåne. På jagten er der 4,6 HA agerjord og 115 HA skov og resten er sumpskov og mose, herunder et parti med åbent vand til ænder og andre søfugle.
Vildt på området: Dådyr, Vildsvin, råvildt og diverse fugle. Der er også elg (har dog ingen elgkvote), og fri afskydning af elgkalv 2 dage i oktober.
Der hører en rigtig god og uforstyrret jagthytte til, med køkken, stue, toilet, bad og 5 værelser.
Jeg vil oprette et nyt jagtselskab, og søger 7 jagtkammerater, så vi i alt bliver 9 jægere.
Pris: 20.000kr/år
Henvendelse på tlf. 4036 5662
Flemming Andersen



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3210
Annonce nr: 18327

Bukkejagt & fantastisk gåsejagt i det Svenske. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-06-2018
D. 29-06-2018

Til nyt jagt Konsortie i Sverige, søger vi 3 nye jagt kammerater, så vi ialt bliver 8 jægere.

Jagten er fordelt på forskellige områder, omkring den store fuglesø Tåkern cirka 4 timers kørsel fra københavn.
Området er kendt for huse meget store bukke, og ikke mindst mange tusinder gæs og ænder på træk.

Der er ca. 1000 hektar bukkejagt og 3000 hektar gåsejagt, andejagt, duejagt og jagt på skadevoldende vildt (Vildsvin & Bæver hvis de er der.)

Der følger et stort hus med til jagten, som kan bruges udenfor jagtsæsonen som sommerhus med familie og venner hvis det ønskes.

Der er fri jagt i hele jagtsæsonen med en fast gæsteplads, dog kan gæster ikke tages med fra den, 11-08 til den 20-08 hvor det kun er Konsortie medlemmerne der jæger.

Pris pr. jæger med det hele 15.000,00 Danske kroner.

Der vil være mulighed for at se området i Juli måned.
Skulle ovenstående have vagt din interesse, så skriv en kort tekst om dig selv og med eventuelt spørgsmål.

Med venlig hilsen
Kim Munch



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18287

Fantastisk jagt i Kalmar Län Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-05-2018
D. 28-06-2018

Til jagt i Kalmar Län, søges ny medlem, da et medlem har måtte indse, han ikke får brugt jagten, man indtræder med øjeblikkelig virkning.
Jagten ligger i Kalmar, ca. 2,5 times kørsel fra broen eller Helsingborg, jagten består af ca. 300 HA blandet mark, enge og skov. Hvilket gør det muligt at jage grise året rundt. Da jagten er et langt smalt område er det let, at komme til og fra fodrepladserne, ligesom grisen sjældent skal slæbes mere end blot et par meter.
Jeg er selv kommet på jagten igennem 4 år, men da tidligere jagtlejer stoppede samarbejdet med bonden for 2 år siden,har der ikke været drevet jagt på området siden bukkejagten 2016.
Planen er vi totalt skal være 6 jæger, plus en lokal jægerder kan hjælpe med Skötsjagten hvis dette kræves af bonden.
Bukkejagten koster i år ekstra, da den var lejet ud til nogle jæger den første uge, vi har dog købt dem ud, så pladserne sælges medlemmer for 2.500,- der skydes med jævne mellemrum medaljebukke på reviret, efter den første uge indgår al jagt i aftalen. Vi skyder dog ikke rå og lam før efter den 1. november. Reviret indgår endvidere i Elg skyts område sammen med 2 andre revirer og kvoten har tidligere været en tyr. Der er skudt elg 3 ud af de 4 år jeg tidligere er kommet på reviret.
Tilhørende jagten er et mindre hus uden vand men med indlagt el. Vi overvejer at etablere toilet og bad vogn (95% sikret)
Da vi tror på, at mådeholden grisejagt, giver øget kvalitet, ønsker vi jæger som forventer at komme mak. 4-6 gange om året.
Der bliver mulighed for, at medbringe gæster mod betaling, svarende til 500 kr. pr. døgn plus afregning for kødet. Medlemmer betaler ikke for de grise som skydes, men betaler 500 kr. pr. råvildt der skydes.
Pris:
2.000,00 DKK i indskud
11.000,00 DKK i jagtleje for perioden Nu 2018 til 30/6 2019
Lyder det som noget for dig send en mail på Huseby2018@gmail.com
Pris: 11.000



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18126

Dansk Konsortie i Sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-05-2018
D. 27-06-2018

Vildsvinejagt mm.
Jagtkonsortie i Kalmar Len med særdeles god vildsvinejagt søger 2 nye medlemmer.
Jagtområdet er på 750 hektar, meget afvekslende terræn.
Gammelskov, nyplantninger, tætte tykninger, krat,åbne marker og våde enge.
Der er en overordentligt stor vildsvinebestand, hvor det er højst usædvanligt ikke at se eller have vildsvin på skudhold når man er på jagt i området.
Der findes i øjeblikket 12 grisehytter med foderpladser. Grønt lys på alle pladser.
Der er en rigtigt god bukkejagt med særdeles "voksne " bukke .
Elgkvoten har hidtil været på 2 voksne dyr og ubegrænset antal kalve !
Der er desuden tjur, ænder, duer og gæs på området.
Vi bor i et hus med toilet og brusebad, køkken, stor stue og soveplads til 16.
Du må have en gratis gæst med på jagten uden betaling, så ofte du vil.
Pris : 16.700,-kr.
Ingen kødafgifter. Hvis dette har vakt din interesse er du velkommen til at henvende dig til :
Rune Mogensen
Stendyssevej 69 , Fjellerup 8585 Glesborg
Fastnet Tlf: +45 46365323 efter 18.
E-mail: rune_mogensen@yahoo.dk



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8585
Annonce nr: 18112

2 pladser på jagt i Skåne Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-05-2018
D. 26-06-2018

2 pladser bliver ledige i jagtkonsortiet Skogåsa pr. 1. juli 2018.

Dette er det tætteste du kommer på at opleve ”den svenske vildmark” blot 100 km fra Rådhuspladsen. Der lægges vægt på høj jagtmoral, godt kammeratskab og naturglæde. Det spiller ingen rolle om du/I er erfarne jægere eller lige har fået jagttegn.

Fakta om jagten
Ca. 250 tl prima jagt. Ét sammenhængende jagtområde bestående af smukt kuperet terræn med bøgeskov, granplanteringer og åbne sletter. Jagten omfatter alle jagtbare arter og reviret har en stor bestand af bl.a. vildsvin og kronvildt (sidstnævnte på licens). Den særlige attraktion er naturligvis vildsvin.

Som medlem får du: Fri jagt på vildsvin, fri småvildtsjagt, bukkejagt samt 2-3 fællesjagter. Fodring året rundt på 4- 5 foderpladser. Det er muligt at have gæst med på vildsvin.
Pris: 12.500 DKK alt inklusiv.

Overnatning midt i jagtområdet – jagtstue med brændeovn og adgang til toilet og bad.

Kontakt Nikolaj på 40842466 eller jacknikolaj@gmail.com, hvis du vil vide mere.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18102

Jagt på 264 ha med god jagthytte i Nordvestskåne Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-06-2018
D. 25-06-2018

Jagt på 264,4 ha sammenhængende og vildtrig ejendom ved Skånes Fagerhult, Nordvestskåne udlejes. God jagthytte, som disponeres hele året af lejer, indgår i lejemålet.

Ejendommen ligger 168 km fra Rådhuspladsen, København (via Øresundsbroen) og 74 km fra Helsingborgs færgehavn.

Jagtretten omfatter Onsenagården samt Onsena mosse og Fagerhultamossen. 4,6 hektar er agerjord, mindst 115 hektar er skov og resten op imod 144 hektar er skovimpediment, sumpskov og mose herunder et parti med åbent vand med mulighed for at træffe ænder og andre søfugle.

På ejendommens vidtstrakte mosearealer, der har ligget urørt hen siden tørvegravningen ophørte i 1946, dominerer de lysåbne fyrretræer, og der er således en rig undervegetation til gavn for vildtet.

Ejendommen byder i øvrigt på et afvekslende terræn med store og små bakker med mineraljord, der hovedsageligt er bevoksede med ege- og bøgeskov samt birke- og granbevoksninger.

Ejendommen er uforstyrret. Ingen offentlige veje går gennem den.

Jagten på ejendommen er fri af jagtfællesskaber og -foreninger, og vil således disponeres eksklusivt af lejer.

Der er god forekomst af rådyr, vildsvin og elg.

Udover det sædvanlige jagtbare vildt bydes på oplevelser med tjur, urfugle og traner.

Der må på ejendommen skydes et ubegrænset antal elgkalve under den ”fria kalvjakten” de 2 dage i oktober.

Lejer kan søge samarbejde med andre jagtretsindehavere i området, hvis man vil ansøge om jagt på voksen elg, hvilket som minimum må forventes at kræve et samlet areal på 300 hektar.

Et ca 2 hektar stort agerjordsareal kan disponeres af lejer som vildtager, eller kan blot tjene som græsning for vildtet. Lejer må opstille jagttårne og fodre vildtet.

Onsenagårdens stuehus tjener som jagthytte, og er helt omgivet af jagtområdet. Huset er nyistandsat i helårsstandard med sine veldisponerede 125 kvm gulvareal, der rummer stue, køkken, toilet og bad, samt 5 værelser.

Huset kan uden for jagtsæsonen benyttes som feriehus, og lejer kan evt. korttidsfremleje huset.

Jagt og hus udlejes samlet for en årlig leje på ca. DKK 107.200, hvortil kommer udgifter til elforbrug og renovation.

Såfremt lejer er en forening med f.eks. 7 medlemmer, bliver den månedlige leje pr medlem ca. DKK 1.400.

Lejeaftalen indgås uopsigeligt for lejer i 2 år og uopsigeligt for udlejer i 4 år.

Send en mail og rekvirer en fuldstændig beskrivelse med kort og billeder.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18235

Jagt i Sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-06-2018
D. 11-06-2018

280 Ha Dåvildt og vildsvinjagt med 30 min fra broen. Jagten består af store og små remisser samt 1 stor eng. Der er ikke nogen hytte med til jagten men der er mulighed for at leje hytter 500 meter fra jagten for 300 svenske kroner i døgnet. Jagten passer fra 1 til 3 jægere. Pris 20.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18179

Småvildt jagt i sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-05-2018
D. 05-06-2018

240 Ha god markjagt med en stor eng samt m 2 store remisser og 5 små. Der er 2 gode vandhuller med med rigtig gode andetræk. Der er mulighed for pasning af jagten. Med kun 30 min fra broen. Overtagelse fra 1/6/18.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18143

Kalmar län Mail adr. på www.jagtformidling.dk
25-04-2018
D. 25-05-2018

Vi har en mark på 636ha i Kalmar län. Vi söker 4st fullvärdiga medlemmar till vårt jaktlag. På marken är det god tillgång på Älg, Gris, Rådjur, mm. Förra året var det en tilldelning på 2 vuxna älgar och fri kalv, räknar med samma tilldelning i år. Vi förespråkar ett glatt gäng jägare som kommer med oss och jagar detta jaktår.Pris. Boende finns att hyra i närmsta by.
jag söker 4st danskajägare, som känner varandra och har jagat ihop tidigare



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: Kalmar län
Annonce nr: 17764

Jagt i sydsverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-04-2018
D. 18-05-2018

Jagt søges i sydsverige gerne i mindre konsortie
Dog max 200 Km fra broen



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4600
Annonce nr: 17689

vildsvinejagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-05-2018
D. 09-05-2018

Pladser i konsortie
Fin lille jagt i Markaryd med god aktivitet på pladserne.
Hytten er ca 20 min fra jagten og der er fin mulighed for fiskeri ved hytten.
Tårnene er lukket tårne med lys.
Medlemmer kan gratis tage gæster med og de betaler kun for det de skyder.
Også gode muligheder for råvildt.
Vi fodre med hvede og majs i tønder hver 14 dag så de aldrig løber tør.




Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3230
Annonce nr: 17909

Sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-05-2018
D. 04-05-2018

400 Ha næsten ren skov jagt udlejes i nærheden af Nässjö.
Jagten skal deles med ejer.
Jagten lejes ikke ud til konsortier.
Ring eller skriv for mere info.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17861

800 tdl markjagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-03-2018
D. 11-04-2018

800 tdl markjagt udlejes i Skåne. Jagten ligger kun 35 min fra Helsingborg. Jagten består af store og små remiser, slugter, læhegn enge mm. Der skydes hvert år 1-2 medaljebukke. På stykket er der også en del harer, samt småvildt. Der findes flere vandhuller, hvor der er mulighed for god andejagt. Gåsejagt er også muligt senere på sæsonen. Svin er der ofte på jagten, og er set mange gange. Sporatisk dåvildt findes også. Ønsker ikke at leje ud til jægere, som driver rovdrift.
Pris: 70.000,-
For mere info og spørgsmål skriv til: Emilie250513@gmail.com



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17266

800 tdl markjagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-03-2018
D. 11-04-2018

800 tdl markjagt udlejes i Skåne. Jagten ligger kun 35 min fra Helsingborg. Jagten består af store og små remiser, slugter, læhegn enge mm. Der skydes hvert år 1-2 medaljebukke. På stykket er der også en del harer, samt småvildt. Der findes flere vandhuller, hvor der er mulighed for god andejagt. Gåsejagt er også muligt senere på sæsonen. Svin er der ofte på jagten, og er set mange gange. Sporatisk dåvildt findes også. Ønsker ikke at leje ud til jægere, som driver rovdrift. Bedst for 2-3 lejere.
Pris: 70.000,-
For mere info og spørgsmål skriv til: Emilie250513@gmail.com



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17267

800 Ha skovjagt Harzen Tyskland 430 km fra Flensborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-03-2018
D. 02-04-2018

Jagten er 800 ha skov meget flot område med jagt hytte og Foderhytter vi har Kølerum 98 standpladser
Vi har en der fodrer vores vildt,Vi har fast Kronvildt og Vildsvin - Råvildt.Vi holder to drivjagter 27.10.og 17.11.18, vi er 4 Danskere der er mellem 50-70 år, vi er fra Sønderjylland og søger tre jægere, der kunne tænke sig at være med i jagten. Vi er til hygge og jagt. Ring eller skriv og få mere info. Hilsen Gunnar



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6200
Annonce nr: 17390

Jagt i Tyskland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-03-2018
D. 29-03-2018

Jæger med 4 hjulstrækker eller lignende søges til jagt i Tyskland. Vi skal være 6 mand i alt.vi har ca. 350 ha.Området liggerlidt nordøst for Berlin. Der er råvildt svin og kronvildt på området.Det vil være fint hvis du er nogenlunde til tysk.Jagten koster 1000 euro om året


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8464
Annonce nr: 17446

Sverige 752 Ha, 1 h från Helsingborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-02-2018
D. 22-03-2018

100 km nordost från Helsingborg i södra Småland, Älgkvot 3-4, rådjur, vildsvin, hare, räv, fågel mm
Udlejes på 5 år
Anbud



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 34397
Annonce nr: 17087

Jagt i Tyskland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-01-2018
D. 09-02-2018

Jagtkonsortie Tyskland

Konsortiepladser med adgang til 400 HA Skov og agerjord, ½ skov og ½ agerjord. En del af agerjorden grænser op til nabo skov. 460 km fra den Danske grænse nord for Berlin.
Der er en del tårne og stiger på området.
Prisen er incl. en gæst og fri adgang til jagten, efter aftale og booking af overnatning (overnatning ikke med i prisen) maks 4 mand på området samtidigt.
Fri afskydning af vildsvin og hundyr (ingen trofæ afgifter), råer skydes kun på drivjagter i efteråret.
Der skydes kun 6 ender bukke og de afregnes separat (pris følger)
Kronhind, kronkalv og spidshjort er fri til afskydning og med i prisen på jagten (ikke køddet)
Trofæ af Kronhjort større end spidshjort afregnes separat.(pris følger)
Kødet kan købes og er ikke med i jagtlejen.
Der afholdes fælles drivjagt om efteråret, mulighed for deltagelse i grisejagt ved majshøsten.
Der er aftaler med en lokal beboer, der holder opsyn med området og sørger for vedligehold af tårne og pleje af vildtet i form af foderstriber langs skovkanter og tjære på udvalgte pladser (han har ikke jagtret men får betaling for opgaven)
Krav til alle medlemmer:
Et minimum af Tysk kundskaber nødvendigt.
Villig til at træne på løbsmålsbane inden drivjagt i efteråret
Du skal være Facebook bruger, bruges til at koordinere.
Du skal bruge GEO-PAK app på din telefon under jagten.
Du skal have gode jagtlige referencer.
Tysk Jagttegn, kan erhverves inden 1. april
Og selvfølgeligt være indstillet på at samarbejde om at få tingene til at fungere for alle i konsortiet.

Pris pr. konsortieplads incl. ret til at medbringe en gæst 1.500 Euro der betales kontant inden 1. marts
Jaglejen gælder fra 1. april 2018 til 31. marts 2019

Send en mail og skriv lidt om dig selv, hvis du er interesseret. Du skal forberede dig på en samtale med undertegnede inden godkendelse og optagelse i konsortiet
.
Spørgsmål til Claus Lauritsen
på mail claus@lauritsen.me



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16890

35 km fra Helsingborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
11-01-2018
D. 29-01-2018

250 HA jagt – 35 km fra Helsingborg
Vi har en jagt på 250 HA, 35 km fra Helsingborg. Til vildsvin har vi to lukkede tårne med oplyste foderpladser. Vi har stiger og tårne til råvildt. Der er et stort samt nogle mindre vandhuller, hvor der udsættes 150 stk. ænder.
Vildt på området: Vildsvin, råvildt, strejfende dåvildt, til tider mange gæs og mange duer og elg (har dog ingen elgkvote).
Vi afholder ca. 3 fællesjagter.
Der hører en rigtig god jagthytte til, med køkken, toilet og meget stor møbleret jagtstue med pejs (hvor overnatning er mulig) samt baderum i tilhørende bygning.
Der er også et stort opvarmet kælderrum, hvori der er etableret et pænt stort kølerum til opbevaring af nedlagt vildt.
Vi søger 2 til 3 jægere, så vi i alt bliver 10.
Pris: 10.000kr/år + 2.000kr i indskud det første år.
Henvendelse på tlf.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16755

250 HA jagt 35 km fra Helsingborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
11-01-2018
D. 29-01-2018

Vi har en jagt på 250 HA, 35 km fra Helsingborg. Til vildsvin har vi to lukkede tårne med oplyste foderpladser. Vi har stiger og tårne til råvildt. Der er et stort samt nogle mindre vandhuller, hvor der udsættes 150 stk. ænder.
Vildt på området: Vildsvin, råvildt, strejfende dåvildt, til tider mange gæs og mange duer og elg (har dog ingen elgkvote).
Vi afholder ca. 3 fællesjagter.
Der hører en rigtig god jagthytte til, med køkken, toilet og meget stor møbleret jagtstue med pejs (hvor overnatning er mulig) samt baderum i tilhørende bygning.
Der er også et stort opvarmet kælderrum, hvori der er etableret et pænt stort kølerum til opbevaring af nedlagt vildt.
Vi søger 2 til 3 jægere, så vi i alt bliver 10.
Pris: 10.000kr/år + 2.000kr i indskud det første år.
Henvendelse på tlf. 4036 5662




Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3210
Annonce nr: 16750

200.HA jagt- 30 km fra Kalmar. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
22-01-2018
D. 26-01-2018

200.HA jagt -30 kilometer syd fra Kalmar.
Jagten er både skov og marker.
Et dejligt hus på stykket med næsten alt.
Vi har to foderpladser til grise. 15 stiger/tårne til råvildt og elg.
Pris 8000kr årligt +2000kr i indskud.
Vi mangler 2. Mand.
Ring 20133202



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8831
Annonce nr: 16822

jagt i Virestad sverige 2 timers kørsel fra københavn. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-01-2018
D. 21-01-2018

Nyt jagt område 2 timer fra København. til leje åbent fra 1/1/2018. 5,5hektar
En lysning i den store skov,stykket er en motorvej for vildt.
Der ikke har været jaget der i min. 20 år.
stykket bliver dagligt besøgt af elg-kronhjort-dåhjort-rådyr-vildsvin.
der er 2 jagttårne og en foder automat opsat.
Der indgås kontrakt på min. 1år. til 25år.
Pris aftales.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16760

Jagt i virestad sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-01-2018
D. 07-01-2018

Nyt jagt område 2 timer fra København. til leje åbent fra 1/1/2018. 10tø.
En lysning i den store skov,stykket er en motorvej for vildt.
Der ikke har været jaget der i min. 20 år.
stykket bliver dagligt besøgt af elg-kronhjort-dåhjort-sikka-rådyr-vildsvin.
når aftalen er indgået opsættes der 3stk. nye lukkede jagttårne og en foder automat der kan sættes flere tårne og foder automater op efter aftale med forvalter.
Der indgås kontrakt på min. 1år. til 25år.
Pris aftales.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 2730
Annonce nr: 16679

Jaktarrende 900 ha Sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-11-2017
D. 23-12-2017


Jakt arrende ca 900 ha utarrenderas ca 100 km norr Helsingborg i Sverige.
Fastigheten är på fyra skiften med mycket kort körsträcka emellan.
Samtligt vilt ingår såsom Älg, Hjort, Vildsvin, Rådjur, Hare, Fågel mm.
Ett av skiftena gränsar till två sjöar.
Enklare hus (inget vatten eller el) ingår med enkelt uthus.
Ledigt från och med 1juli 2018.
Utarrenderas i sin helhet.
Vid intresse återkom med presentation, ert telefonnummer samt ert bästa bud.
På ert bud tillkommer mervärdes skatt.

OBS Ring ej!

www.magnus@olssonsfastigheter.nu



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16485

Sverige - Alsterbro - 560 tdr. land Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-10-2017
D. 11-11-2017

560 TDR.LAND -
ELG - 2 VOKSNE, 6 KALVE, VILDSVIN, RÅ & DÅVILDT
8 ISOLEREDE VILDSVINE TÅRNE OG AUTOMATISKE FODERSPREDER, 25 FLYTBARE TÅRNE OG STIGER, DYBFRYSERE, SLAGTESTED, VARMT VAND, BAD, TOILET, SENGE OG MØBLER, BESTIK,GRYDER, TALLERKNER, KØLESKAB, TRAILER OG ANDET GREJ -
LADEBYGNING TIL FODER OG GREJ OSV.
ALSIDIG JAGT MED SKOV, ÅBNE AREALER, SØ, FINT VEJNET, GOD VILDTBESTAND - JAGT ÅRET RUNDT HELE DØGNET I SVERIGE

KAN OPDELES I 180 OG 380 TDR, MED OG UDEN JAGTHUS
TURN KEY FRA 1. DAG
PRIS SAMLET 100.000,-
0045 49139611

SE www.augustenborg-gods.dk
RING FOR INFO 0045-28459611 0046-45150045


WWW.AUGUSTENBORG-GODS.DK
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: S-38044 ALSTERBRO
Annonce nr: 16238

Jagt udlejes ved Karlskrona Mail adr. på www.jagtformidling.dk
25-10-2017
D. 07-11-2017

Jeg har haft jagten de sidste 4 år. Jeg har fodret med 3 faste foderpladser med automat med majs og sorthavre. Om vinteren er der blevet smidt mellem 5 - 10 tons med sukkerroer ud. Da jeg udvider min virksomhed, har jeg desværre ikke tiden mere.

Årlig afskydning: 12 vildsvin 3 bukke (råer og lam skydes ikke)

Beskrivelse af jagten:
Ca 80 ha. ved Karlskrona
60 % Gran, 10 % løvskov, 30 % Græsmark
Kuperet og smukt med 12 ha Sø med fiskeret. Stor tilgang af Råvildt og vildsvin almindelig forekomst af elg.

Bolig/udstyr:
Lækker Campingvogn med 4 sovepladser
Ny udestue og terrasse. Fuldt isoleret mandskabsvogn med køjeseng med nyt gulv og ny Varmvandsbeholder.
Alle hårde hvidevare er nyere stand kumme fryser, komfur, køleskab.
Mitsubishi Pajero V6 firhjulstrækker med nye dæk.
3 nyere vildtkamera
2 store lukkede luksus tårne
1 stort isoleret vågehus, flytbar med anhænger træk og hjul.

Jagtleje er pt 35.000 SEK årligt, ved overtagelse af kontrakt med jordejer.

Prisen for bolig/udstyr er 50.000 DKK ekskl. Pajero

Jagten lejes kun ud i forbindelse med køb af alt bolig/udstyr.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16306

2 platser till höstens Älgjakt erbjudes. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
06-09-2017
D. 06-10-2017


Oktoberjakt i Nordvästra Värmland.
Beläget nära Töcksfors/Årjäng 2 mil från norska gränsen.
Ca 2+ timmars körning med bil från Göteborg. En timme från Karlstad. En till Oslo.
2 platser till höstens Älgjakt erbjudes.
1700 Ha stort naturskönt orört och utökat jaktområde.
Medtag balja och jaktradio 155 Mhz.
Jakt utan hund.
Första möte och genomgång Söndag 8 okt. kl 1600.
Bara 3 km till samlingspunkt för jakten den 10 okt. 0700.
Jaktrrende 4800 kr.
Privat Villa tillgänglig för jakten,.. delas med jaktkollega 1500 kr.
Utnyttja möjigheten att botanisera i detta natursköna område lite extra och få
förmånen att se bäver och övrig fauna (och flora) i ett orört och fridfullt område.
Nära till STORT köpcenter i Töcksfors 10 km,..20 km till Årjäng,..30 km till Örje.
Guidad visning av min egenhändigt byggda vattenkraftstation brukar intressera.
Fastighetsbet: Pickstad 1:61 Årjängs kommun (Karlanda närområde)
Information Referenser och Garantier: se kontaktinfo nedan.
gekman(at)gmail.com (byt ut (at) mot @ så blir mailadressen riktig)
0730531539 0046 73 053 1539 0104014469 (Se Eniro)
Välkommna till Värmland,....
Georg Ekman.
..
...
.....



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 67293
Annonce nr: 15921

Gæsteplads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
03-09-2017
D. 03-10-2017

En fast gæsteplads (og måske mere) på en større jagt i Sverige er ledig for den erfarne riffeljæger med bopæl i Storkøbenhavn eller Nordsjælland.
Send en beskrivelse om dig selv samt dine jagtlige erfaringer og forventninger.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 15895

Sverige - Alsterbro - 560 tdr. land Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-08-2017
D. 28-09-2017


560 TDR. LAND - KOMPLET MED 8 ISOLEREDE VILDSVINE TÅRNE OG AUTOMATISKE FODERMASKINER, 25 JAGT STIGER OG ELG TÅRNE, DYBFRYSERE, SLAGTESTED, VARMT VAND, BAD, TOILET, SENGE OG MØBLER, DIVERSE BESTIK,GRYDER, TALLERKNER, KØLESKAB OG ANDET GREJ - LIGE KLART TIL BRUG FØRSTE GANG. LADEBYGNING TIL GREJ, TRAILER, TØNDER TIL FODER OSV.
ALSIDIG JAGT MED SKOV, ÅBNE AREALER, SØ, GODT VEJNET, GOD BESTAND AF SVIN, RÅVILDT ELG SAMT DIVERSE - JAGT ÅRET RUNDT HELE DØGNET - DET ER SVERIGE
KAN OPDELES I 180 OG 380 TDR, MED OG UDEN JAGTHUS
TURN KEY FRA 1. DAG
PRIS 100.000,- GERNE LANG KONTRAKT.
0045 49139611

www.augustenborg-gods.dk


WWW.AUGUSTENBORG-GODS.DK
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 15854

konsortie plads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-07-2017
D. 02-08-2017

Pga. sygdom har vi fået en plads ledig fra nu, dvs. at der er mulighed for at komme med på bukkejagt.
Jagten er på 260 ha bestående af ca 80% skov med lysninger, resten er græs og brak marker. Jagten ligger mellen Vimmerby og Kisa.
Der er 5 foderpladser og et antal tårne til bukkejagt, Elgjagten drives med vores naboer på ca 1000 ha.
Vi har et primitivt men ok hus, og lade til slagtning, foder, traktor og brænde.
Vi bliver 4 med dig og alt dette koster kun 10000 kr.
Skriv lidt om dig selv og dine forventninger ( erstat A med @ ) og jeg ringer dig op til en snak.



Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 15591

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57