######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker
          Se. 55 51 55 57

Vildtfoder

 
KERNEMAJS Høng Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-01-2018

Kernemajs sælges løst, i 30 kg´s sække eller 500 kg´s bigbags. Vi har majs på lager året rundt.
Majs 2,5 kr/kg
Sække 10,- kr/stk
Bigbag 100,- kr./stk

Pris: 2,50

gangergaard.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4270
Annonce nr: 16868

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57