######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker
          Se. 55 51 55 57

Konsortiepladser jylland


Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
A-pladser i konsortie ledige 2019 Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-11-2018

Jagtkonsortie ved Mariager får to ledige A konsortiepladser fra 1/1 2019.

A-pladsen er med bukkejagt.

Vi råder over et 300 ha. stort varierende skovareal, med god mulighed for afvikling af både driv- og trykjagt på især råvildt, dåvildt, ræv, snepper og harer samt kronvildt som strejfvildt.

Terrænet er smukt, charmerende og meget varierende og til jagten hører en stor jagthytte med køkken og bad, samt overnatningsmulighed. Hytten bruges som basis til afholdelse af vore jagter og der opvarmes med brændeovnen og med el. På terrænet har vi p.t. 25 stabile skydetårne, og ca. 5 – 6 fodersteder.

Vi afholder fællesjagter med haglbøsse, gæstejagter og trykjagter med riffel samt enkelte gravjagter. Til gæstejagterne kan man invitere èn eller to gæster.
Alle medlemmer må tage på individuelle jager i skoven, med eller uden gæst, og i indhegningerne må man på individuelle jagter jage med løs hund.
Vi sætter stor pris på godt kammeratskab, og alle jagter afvikles naturligvis med fokus på sikkerheden, og efter almindelige etiske jagtregler, der bliver før hver jagt afholdt en parole for dagen, og efter jagten afholdes parade med respekt for det nedlagte vildt.
Prisen er i 2019 er;
A-plads 15.950 kr. + 500 kr. ved indmeldelsen til vildtkassen

Er du interesseret og ønsker du at høre mere, må du meget gerne kontakte Kurt Lynge Christensen på kl@daby.dk eller telefon 22491824 eller Erik Hørlyck på telefon 40273315.

Pris: 15800/10100


Pris: 15950


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9550
Annonce nr: 19365

Engjagt i Ryomgård søger nye medlemmer Mail adr. på www.jagtformidling.dk
06-11-2018

15 år. gl. engjagt konsortie på 6 medlemmer i Ryomgård søger nu 1-2 nye medlemmer, du kan have 1 gæst med på hver jagt vi har PT ca. 30-40 HA god engjagt og gå på, men mister snart et stykke af jagten, derfor søger vi nu nye medlemmer som kommer fra området, for at kunne være med skal du kunne bidrage med min. 5-10 ha. god jagt i området omkring Ryomgård - Kolind - Nimtofte Auning, det koster ikke noget derudover af være med.

Henvendelse til Per Kragh

Pris: 0


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8550
Annonce nr: 19314

Overgaard gods ved Mariager fjord Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-12-2018
D. 07-12-2018

Jagtudbytte 2017 ca 530 stykker vildt.

Konsortiet råder over et areal på 1250 ha, heraf er ca. 250 ha skov, resten er store marker med kanaler og brede læbælter.

Der er en stor opvarmet jagthytte på området, hvor konsortiet er værter for fælles morgenmad og hvor frokosten også spises.

Der afvikles normalt 1 fælles andejagt, 2 agerhønsejagter, 1 markjagt, 7 drivjagter, 1 trykjagt og 2 reguleringsjagter, der er fri andejagt efter drivjagterne. Desuden er der mulighed for regulering af rovvildt.

Der udsættes agerhøns og fasaner.

Mulighed for træning af hund
Grundpris er 9400,- for en halvpart og 18.800,- for en helpart.

Der kan tilkøbes frijagt på ænder og gæs for kr. 1000,- samt pürsch på råbuk og dåvildt for kr. 1200,-Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19449

konsortie pladser til Dronninglund storskov Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-10-2018
D. 27-11-2018

Vi har stadig nogle faste gæste pladser ledig til indeværende sæson - man komme med på 6 fællesjagter i 175 hektar af Dronninglund storskov.

Vi har en rigtig fin jagthytte hvor vi mødes og spiser til fællesjagterne.

Pris: 2700


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9330
Annonce nr: 19174

Gods jagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-10-2018
D. 19-11-2018

jagt konsortie på lerkenfeldt gods.
vi har 525 ha jagt med skov eng og agerjord der er rig mulighed for riffel jagt og der holdes 7 fælles jagter der er mulighed for fri jagt i eng stykkerne hvor der må være 6 mand og 3 max der må man gå på jagt hver 14 dag. når der holdes fælles jagt er det kun i skoven.
så der er mulighed for at deltage på de store fælles jagter og man kan tage en tur med sin hund selv en dag hvis man vil det og man kan gå ud med riffelen hvis det er noget man vil

Pris: 8500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9640
Annonce nr: 19127

Køb af andel af større jagtareal. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-09-2018
D. 30-10-2018

2 andele (8 i alt) af Mollerup Sø I/S sælges (61 ha)
Prisniveau pr andel DKK 300.000
Mollerup Sø er beliggende i Salling ca 20 km vest for Skive

Pris: DKK 300.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7800
Annonce nr: 18954

C- medlemskab Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-09-2018
D. 28-10-2018

Konsortieplads tilbydes på jagtrevir (Åbenrå kommune) grænsende op til Kelstrup skov og Kiskelund plantage: 130ha skov, agerjord og eng med sø. Vi er 7 A-medlemmer.
Der er tale om 4 hagljagter med 1 gæst (kr50) samt fri andejagt.

Pris: 2500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6400
Annonce nr: 18936

2 konsortiepladser til jagtkonsortie nord for Randers Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-09-2018
D. 22-10-2018

Vi søger 2 jægere til konsortie nord for Randers. Jagtreviret er på 230 HA hvoraf 30 HA er skov og ca 10 HA eng og krat. Vi er 8 jægere og skal være 10. Vi har 2 pladser til efterårsjagten fra 1/10-18 til 31/1-19. På reviret skydes råvildt, ræv, fasaner, snepper og hare. Pris for efterårsjagten er 5000 + 500 i indskud for stiger, fodertønder korn mv. Pris for hele jagtsæson i 2019 er 10.000,-. Jægere i radius fra Randers på ca 20 km vil blive fortrukken. Nyjægere er velkommen.
Pris: 5500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8900
Annonce nr: 19064

Mindre Konsortium i 9620- 9500 Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-09-2018
D. 22-10-2018

Vi er et mindre jagt konsortium hvor vi søger et eller to nye medlemmer fra Oktober. Jagten består af mark skov moser og eng der er ca 350 hektar
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18885

Konsortieplads i Nationalpark Thy Mail adr. på www.jagtformidling.dk
03-09-2018
D. 18-10-2018

Konsortiemedlem søges til velfungerende konsortium i Stenbjerg Øst Plantage i Thy.
Reviret, der er på ca. 700 hektar blandet fyr, løv og hede areal, har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper.
Vi afholder 5-6 fællesjagter, primært riffeljagt, og der er adgang til individuel anstandsjagt på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt, der kan udøves frit på dele af arealet.
På hver fællesjagt er der mulighed for at have 2 gæster med pr konsortiemedlem.

Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18853

Gods jagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-09-2018
D. 16-10-2018

Jeg står og mangler medlemmer til mit konsortie i Farsø. Det er på Lerkenfeldt Gods.
Arealet er på 525 ha hvor af 155 ha er skov og ca. 100 ha er eng og resten er marker.
Der er planlagt udsætning af fugle for jagt sæsonen 2019/20 på arealerne.

Pris: 8500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9640
Annonce nr: 18840

nord for Ringe Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-08-2018
D. 15-10-2018

Jagtkonsortie nord for Ringe på 220 Ha søger nyt medlem.
Området består af skov, remiser, marker og moser.
Vi sætter både ænder og fasaner ud, ligesom vi har en naturlig tilvækst af begge samt harer, agerhøns, rå- og dåvildt.
Kontakt Henrik på tlf 40 16 31 42 for yderligere info og fremvisning af reviret og jagtlokaler.
Pris fra kr. 5.000,-

Pris: 5.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18833

Veletableret konsortie ved Mariager Fjord Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-08-2018
D. 13-10-2018

Vi søger en god jagtkammerat til en helpart eller to til halvpart, til besættelse i denne sæson. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen

Pris: 9.400/18.800


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8970
Annonce nr: 18809

Holbækgård Jagtkomsortie Mail adr. på www.jagtformidling.dk
26-08-2018
D. 10-10-2018

Kære jagtkammerat
Da vi har udvidet arealerne, er der blevet et par pladser ledige i Holbækgård Jagtkonsortie under Holbækgård Gods beliggende i det nordligste Djursland nord for Ørsted med 1200 hektar jagtarealer op til Randers Fjord og Kattegat.
Vi kan blandt andet tilbyde:
• Godt kammeratskab, fællesskab og høj jagtmoral.
• Ca. 50 såter og ca. 30 jagtstiger eller jagttårne fordelt på de ca. 1200 hektar varierede arealer med fjord, hav, skov, marker, hegn og søer.
• Bukkejagt med mulighed for at nedlægge 2 bukke og invitere gæst.
• Riffeljagt med mulighed for at nedlægge rå eller lam.
• To trygjagter for medlemmer.
• Seks fællesjagter med gæst.
• Hønsejagt.
• Trækjagt efter ænder og gæs med gæst.
• Store friarealer til småvildtjagt med gæst.
• Regulering af krage, ræve og mårhund.
Pris: Hele pakken kr. 14.500,-. Uden bukkejagten kr. 10.500,-. Kun trækjagt kr. 5.000,-
Yderligere information:
Hjemmesiden: www.hgjk.dk
Formanden: Henrik Jensen: Tlf. 4060 1796. Mail. Kasten@mail.dk
Næstformanden: Thomas Østergaard: Tlf. 2030 5445. Mail. Thomas@fhj.nu


Pris: 14.500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8230 Åbyhøj
Annonce nr: 18786

Anpart i Skelhøj Plantage sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
22-09-2018
D. 27-09-2018

Anpart i Skelhøj Plantage sælges. Beliggende ved Ikast (Gludsted/Nørlund Plantage. Der er mulighed for deltagelse i fællesjagter, trykjagter på kronvildt, Pürsch på kronvildt og råvildt. En god investering for jægeren og naturelskeren. 160000 kr.

Pris: 160000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7470 Karup
Annonce nr: 19007

Konsortieplads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-09-2018
D. 18-09-2018

Konsortie ved Strellev/Lyne i Vestjylland søger medlem. 350 ha blandet jagt. 11500 kr årligt.
Pris: 11500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18969

Riffeljagt på kronvildt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
03-09-2018
D. 11-09-2018

1 plads ledig i krondyr jagt i Klim klitplantage, 9690 Fjerritslev.

Der nedlægges kronvildt, dåvildt, råvildt og ræv. Der afholdes et passende antal tryk/drivjagter i løbet af sæsonen. Der er opsat tårne.

En plads omfatter riffelpost på driv/tryk jagter.
Der søges kun folk med høj jagtmoral og etik.

Skriv en mail med et par ord om dig selv samt et telefonnummer, og jeg vender tilbage.

Pris: 8000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9690
Annonce nr: 18854

Anstandsjagt. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-09-2018
D. 05-09-2018

Jeg søger et par mand til anstandsjagt på kronvildt, dåvildt samt rådyr.
Areal 30 ha. hvoraf 1/3 er skiftende træbevoksning. Der fodres og der er 4 skydetårne.
Pris 3.800
Beliggenhed: mellem Kollerup & Hjortdal.
For nærmere info kontakt Bjarne.
Kun seriøse henvendelser.

Pris: 3.800


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9760
Annonce nr: 18865

jagt mellem klim og thorup plantage. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-08-2018
D. 05-09-2018

ca. 3oo ha, gåse, rådyr, dådyr og krondyr.
4 stk ledige pladser ud af 12 stk.
Der forefindes jagthytte med 4 sovepladser, og tårne og stider er opsat.
Der drives fællesjagter med 4 andre konsortier.
pris 7300 pr plads.
kontakt på 22203391

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9690
Annonce nr: 18670

Hundeførere til godt konsortie.. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-07-2018
D. 28-08-2018

Til et konsortie nord for Skive søges 2-3 hundeførere med egnede jagthunde - meget gerne spaniels eller andre hunde med kort søg.

Vi råder over 40 ha alsidig skov med en varieret vildtbestand - råvildt, snepper, fasaner, harer samt ræv.

Årets jagter bliver afholdt henholdsvis 11/11 samt 16/12.

Der lægges vægt på sikkerhed, god og effektiv afvikling af jagten samt en uformel og hyggelig stemning.Pris: 950

thomash1978@hotmail.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7870
Annonce nr: 18552

Konsortieplads ved Hornum Sø Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-08-2018
D. 24-08-2018

Vi søger 2 nye medlemmer til vores jagt ved Øster Hornum. Vi holder 7 fælles jagter og 2 tryk jagter, vi udsætter fasaner. Bukke jagt er også med. Vi råder over ca. 500 hektar. Man må også gerne gå på jagt alene. Der er en hytte tilknyttet jagten. Prisen er eksklusiv indskud på 1000,-
Pris: 6500,-


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9541
Annonce nr: 18713

Krondyrjagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-07-2018
D. 18-08-2018

Jeg mangler en ny jagtkammerat til min krondyrjagt i Midtjylland, hvor der er en stor bestand af krondyr. Arealet er på ca. 100 ha. og der forefindes 5 skydestiger på stykket. Mulighed for at invitere en gæst med. Der forefindes en jagthytte på stedet med mulighed for overnatning.
Hvis du er interesseret så skriv lidt om dig selv. Jeg tager på ferie og forventer at jeg er hjemme medio august, hvor jeg vil udvælge den person der skal have tilbud om at komme med i jagten.
Da jeg er fra Sønderjylland vil personer fra samme område blive foretrukket.

Pris: ca. 18000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18557

Klim klitplantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-07-2018
D. 18-08-2018

Riffelplads i krondyrjagt.

Der nedlægges primært kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv og snepper. Der afholdes et passende antal tryk/drivjagter i løbet af sæsonen. Der er opsat tårne.

Vi har en jagthytte hvor vi mødes om morgenen samt til parade. Der spises frokost i skoven.

En plads omfatter riffelpost på alle fælles jagter. Hvis det ønskes er der mulighed for bukkejagt og anstand om efteråret.

Der søges kun folk med høj jagtmoral og etik.
Referencer fra tidligere medlemmer haves.

Skriv en mail med et par ord om dig selv samt et telefonnummer, og jeg vender tilbage.

Pris: 8000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9690
Annonce nr: 18412

Jagt i Dronninglund storskov Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-06-2018
D. 07-08-2018

Vi søger konsortie medlemmer til vores konsortie i Dronninglund storskov. Konsortiepladsen giver adgang til fællesjagterne - der bliver både riffel og hagljagt samt 3 gæstepladser pr år.

For nærmere info kontakt undertegnede.

Michael Magnusson: 31 51 58 25
michalmagnusson@gmail.com
Pris:

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18313

Holbækgård Jagtkonsortie, Djursland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-06-2018
D. 29-07-2018

Grundet sygdom er der blevet et par pladser ledige i Holbækgård Jagtkonsortie under Holbækgård Gods beliggende i det nordligste Djursland nord for Ørsted med 1200 hektar jagtarealer op til Randers Fjord og Kattegat.
Vi kan blandt andet tilbyde:
• Godt kammeratskab, fællesskab og høj jagtmoral.
• Ca. 50 såter og ca. 30 jagtstiger eller jagttårne fordelt på de ca. 1200 hektar varierede arealer med fjord, hav, skov, marker, hegn og søer.
• Bukkejagt med mulighed for at nedlægge 2 bukke og invitere gæst.
• To trygjagter for medlemmer.
• Seks fællesjagter med gæst.
• Hønsejagt.
• Trækjagt efter ænder og gæs med gæst.
• Store friarealer til småvildtjagt med gæst.
• Regulering af krage og ræve.
Pris: Hele pakken kr. 14.500,-. Uden bukkejagten kr. 10.500,-. Kun trækjagt kr. 5.000,-
Yderligere information:
Hjemmesiden: www.hgjk.dk
Formanden: Henrik Jensen: Tlf. 4060 1796. Mail. Kasten@mail.dk

Pris: 14500

jvpovlsen@stofanet.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8230
Annonce nr: 18242

konsortiemedlem Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-06-2018
D. 04-07-2018

Vi mangler et A-medlem til et gammelt velfungerende jagtkonsortie. vi har 232ha. skovjagt ved Brædstrup.
Som A-medlem kan du deltage i 6 drivjagter med hagl gevær, 3 trykjagter med riffel. du kan have 2 gæster med på drivjagterne, og 1 på trykjagterne. du må skyde 2 bukke i bukkejagten og have en gæst med på bukkejagt. gæstepladserne og jagtlejen kan du vælge at dele med 1 eller 2 B-medlemmer. er du interesseret så send en mail til os, og vi kontakter dig

Pris: 17000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8740
Annonce nr: 18246

skovjagt ved Brædstrup Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-07-2018
D. 04-07-2018

Vi mangler et medlem til et gammelt velfungerende jagtkonsortie. vi har 232ha. skovjagt ved Brædstrup.
Som konsortiemedlem kan du deltage i 6 drivjagter med hagl gevær, 3 trykjagter med riffel. du kan have 1 gæst med på hver anden drivjagt.Du kan deltage i bukkejagt og du har mulighed for at tage en gæst med på bukkejagt.

Pris: 8.500,-kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8740
Annonce nr: 18370

Riffeljagt udlejes Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-05-2018
D. 04-07-2018

Hej,

Jeg søger nye jagtkammerater til rådyr, krondyr og dådyr jagt. Derudover søger jeg også nye jagtkammerater til jagt i Sverige med elg kvote, grise og masser af råvildt.

Al henvendelse skal ske på SMS eller MAIL
21 79 72 17
bjnielsen67@gmail.comPris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18049

Konsortieplads v/Silkeborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-06-2018
D. 28-06-2018

Vi mangler et eller to A eller B-medlem til et gammelt velfungerende jagtkonsortie. p.t 12 mand hvor 11 er A-medlemmer vi har 268ha. skovjagt ved Gjessø,Silkeborg.
Som B-medlem kan du deltage i 6 drivjagter med haglgevær, 2 - 3 trykjagter med riffel. du kan have 1 gæster med på drivjagterne. Er du A-medlem har du også rettighed til purchjagt. Er du interesseret så send en mail og evt. tlf nr. til os, og vi kontakter dig.

Pris: 11.000 for A el 6.500 for B.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8600
Annonce nr: 18314

Veletableret konsortie ved Mariager Fjord Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-05-2018
D. 24-06-2018

Vi søger en god jagtkammerat til en helpart eller to til hver sin halvpart, til besættelse i denne sæson. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen
Pris: 9.400/18.800

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17932

Lille jagtkonsortium søger 2 medlemmer Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-05-2018
D. 19-06-2018

Jagtarealet består af 33 ha i alt (18 ha ager/brak samt 15 ha eng og mose) og er beliggende vest for Vejle.
Arealet ligger meget afsides, og der er krondyr, då- og rådyr på arealet. Så er du jæger gerne med hund, der vil have gode jagtoplevelser som riffeljæger samt deltage i 2 årlige drivjagter på arealet, så send en mail med et par linjer om dig selv.

Pris: kr. 7.000,00


Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17888

Konsortiepladser ved Mariager Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-05-2018
D. 18-06-2018

Jagtkonsortie ved Mariager får to ledige konsortiepladser til straksovertagelse gr. private årsager.
A-pladsen er med bukkejagt, og i efteråret er A g B pladserne ens.

Vi råder over et 300 ha. stort varierende skovareal, med god mulighed for afvikling af både driv- og trykjagt på især råvildt, dåvildt, ræv, snepper og harer samt kronvildt som strejfvildt.

Terrænet er smukt, charmerende og meget varierende og til jagten hører en stor jagthytte med køkken og bad, samt overnatningsmulighed. Hytten bruges som basis til afholdelse af vore jagter og der opvarmes med brændeovnen og med el. På terrænet har vi p.t. 31 stabile skydetårne, og ca. 5 – 6 fodersteder. I år anlægges ca. 5 – 6 vildtagre.

Vi afholder fællesjagter med haglbøsse, gæstejagter og trykjagter med riffel samt enkelte gravjagter. Til gæstejagterne kan man invitere èn eller to gæster.
Alle medlemmer må tage på individuelle jager i skoven, med eller uden gæst, og i indhegningerne må man på individuelle jagter jage med løs hund.
Vi sætter stor pris på godt kammeratskab, og alle jagter afvikles naturligvis med fokus på sikkerheden, og efter almindelige etiske jagtregler, der bliver før hver jagt afholdt en parole for dagen, og efter jagten afholdes parade med respekt for det nedlagte vildt.
Prisen er i 2018 er;
A-plads 15.800 kr., B-plads 10.100 kr.
+ 500 kr. ved indmeldelsen til vildtkassen

Er du interesseret og ønsker du at høre mere, må du meget gerne kontakte Kurt Lynge Christensen på kl@daby.dk eller telefon 22491824 eller Erik Hørlyck på telefon 40273315.

Pris: 15800/10100


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8310
Annonce nr: 17878

Riffeljagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-05-2018
D. 16-06-2018

Jagtkonsortie søger medlemmer - til primært riffeljagt, men der holdes også 4 fællesjagter
Arealet der er på ca. 150 hektar ligger nord for Børglum skov i Nordjylland.
Der er mulighed for at skyde råvildt, dåvildt og kronvildt
Der er 15 anparter og 4 er ledige her fra bukkejagten.
Pris 5800,- for bukkejagt og fri enkelt mands jagt i efteråret .

Pris: 5800,-


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9230
Annonce nr: 17853

Lille Konsortie Mail adr. på www.jagtformidling.dk
06-06-2018
D. 10-06-2018

Der bliver en plads ledig 15.juli.
Der er godt 100 tdl. blandet jagt - skov - vandhuller
og en del juletræer samt marker.
Eneste krav er at du skal være til at stole på og i videst muligt omfang deltage i fællesjagterne - ikke kun riffeljagt.
Jagten ligger mellem Flejsborg og Gatten

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9640
Annonce nr: 18184

Konsortieplads i Nationalpark Thy Mail adr. på www.jagtformidling.dk
24-04-2018
D. 08-06-2018

Konsortiemedlem søges til velfungerende konsortium i Stenbjerg Øst Plantage i Thy.
Reviret, der er på ca. 700 hektar blandet fyr, løv og hede areal, har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper.
Vi afholder 6 fælles riffeljagter og der er adgang til individuel anstandsjagt på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt, der kan udøves frit på dele af arealet.
På hver fællesjagt er der mulighed for at have 2 gæster med pr konsortiemedlem.

Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17750

A- medlemmer til jagt ved Brædstrup Mail adr. på www.jagtformidling.dk
25-05-2018
D. 07-06-2018

Vi mangler 2 A-medlemmer til et gammelt velfungerende jagtkonsortie. vi har 232ha. skovjagt ved Brædstrup.
Som A-medlem kan du deltage i 6 drivjagter med hagl gevær, 3 trykjagter med riffel. du kan have 2 gæster med på drivjagterne, og 1 på trykjagterne. du må skyde 2 bukke i bukkejagten og have en gæst med på bukkejagt. gæstepladserne og jagtlejen kan du vælge at dele med 1 eller 2 B-medlemmer. er du interesseret så send en mail til os, og vi kontakter dig.

Pris: 17000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8740
Annonce nr: 18093

B- Medlem med Gæsteplads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
25-05-2018
D. 07-06-2018

Jagtkonsortie som ligger lige syd for Kolding søger et B-Medlemmer for jagt året 2018.Vi råder over ca. 280Ha fordelt på ca.75Ha skov resten er blandet agerjord med flere levende hegn, af de 280 Ha er de 75 Ha udlagt til frijagt for B-Medlemmer, vi udsætter fasaner hvert år samt tilsåer vildtager, så man skal påregne 1 til 2 arbejdsdage om året, vi afholder 7 fællesjagter om året hvor man har mulighed for gæsteplads, der forefindes Dåvildt/råvildt/fasaner/snepper/ræve og hare på området.
Skulle dette have din interesse så send en mail. med lidt om dig selv og dine forventninger til jagten eller ring og lad os få en snak.

K.Jensen
Pris: 7100 KR

Pris: 7100 Kr.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18087

Gåsejagt ved Vejlerne Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-05-2018
D. 04-06-2018

God fuglejagt ved Vejlerne. Vi mangler et par folk til to selskaber ved Arup Vejle. Der er rigtig mange gæs i området. Der kan medtages en gæst bortset fra premieredagen.Send en mail med tlf nummer. Fremvisning fredag - lørdag.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18132

Gyttegård 430 Ha - v. Billund Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-06-2018
D. 03-06-2018

Nyt konsortie skal oprettes - ialt 10 pladser
Blandet jagt: Hede, skov, søer
(Bla. kron-, då- og råvildt)m.m.
Stadig ledige pladser

Pris: 8750


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7000
Annonce nr: 18154

Konsortie vejlerne v.Fjerritslev Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-04-2018
D. 03-06-2018

Vi søger nye jæger til vores konsortie på bygholm vejlerne ved Fjerritslev
Der er 127 hektar jagt hvor af de ca 8 er skov...
Jagt året starter 16 maj
Det er primær gåsejagt, men der er også mulighed for jagt på klov vildt ....
Der er A og B pladser
A pladser er optaget
B plads er kun gåsejagten. (4500,-)
Vi har en jagt lejlighed på stedet med køkken og bad hvor der er mulighed for bookning af overnatning (25,- pr nat pr person)

Du skal have Minimum 50 km afstand til jagten

Send en mail til jesper@rougso.net

Med lidt informationer omkring dig selv og et tlf nr, så kontakter jeg dig

Pris: 4500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8961
Annonce nr: 17693

Jagtmedlem søges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
17-04-2018
D. 01-06-2018

Vi søger ung jæger til vores jagtkonsortie. Vi afholder mellem 8-10 fællesjagter om året på ca. 90 ha skov og mark.
Pris: 3500 kr. Ring kun aften på tlf. 40931798

Pris: 3500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8370
Annonce nr: 17672

Medlemmer til nyt konsortie ved Århus Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-04-2018
D. 30-05-2018

Vi er et nyt konsortie som har lejet ca. 525 Ha. jagt ved Århus, heraf ca. 350 Ha. skov. Der er flere remiser og vandhuller på agerjorden. Dåvildt står fast i skoven og er i fremgang. Kronvildt står ikke fast men der er strejfere og ca. 20 km. til Djurslands "kronvildtkerne". Udlejer fodrer klovbærende vildt med roer/majs samt plejer/anlægger vildtager. Vi tænker der skal holdes 2 trykjagter med riffel samt 4 kombinerede riffel/haglbøssejagter henover efteråret, vi har købt 400 fasaner samt 100 ænder. En del af os har været fælles om en jagt i Nordjylland og værdsætter alle lige så meget naturen og kammeratskabet som den store parade. Vi søger B-medlemmer som har ret til alle fællesjagter med en gæsteplads hver gang samt ret til pursch på klovbærende vildt. C-medlemmer som har ret til alle fællesjagter uden gæsteplads og uden ret til pursch. Der er ingen "trofæafgifter" men man betaler 25,- pr. kilo skudt klovbærende vildt, pengene går til morgen-/middagsmad, foder mm.
Pris: 26.500,- / 12.000,-


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8660
Annonce nr: 17643

Konsortiemedlem med hund søges til jagt v. Hjørring. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
22-05-2018
D. 26-05-2018

Vi er et lille konsortie på 4 mand, som søger en ny 4.mand.

Vi råder over 250 ha dejlig jagt mellem Hjørring og Sindal.
Arealet består af skov, enge, moser og agerjord.
Der er tårne, en stor engelsk voliere og en fin jagtstue midt på stykket.

Vi sætter et passende antal fasaner ud og disse passes af en fast fodermester.
Vi har en meget høj afskydningsprocent og fuglejagten er i særklasse.

Vi har en stærk råvildtbestand og skyder hvert år stærke bukke.

Vi ser ofte dåvildt og ind i mellem kronvildt.

Vi afholder ikke egentlige fællesjagter, men sætter pris på fleksibiliteten i at kunne aftale jagterne med kort varsel, ofte på hverdage. Vi er sjældent mere end 4-6 mand på jagterne.

Vi søger en jæger med en dygtig hund, som værdsætter, fuglejagt, riffeljagt og et godt kammeratskab.

Pladsen er ledig omg. Men vi venter gerne på den rigtige.

Send et par ord om dig selv på mail.

Prisen er inkl. Foder og udsætning.
Pris: 16.000.-

Pris: 16000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9800
Annonce nr: 18058

Konsortiemedlem med hund søges til jagt v. Hjørring. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-05-2018
D. 22-05-2018

Vi søger en 4 mand til vores konsortie.

Vi råder over 250 ha dejlig jagt mellem Hjørring og Sindal.
Arealet består af skov, enge, moser og agerjord.
Der er tårne, en stor engelsk voliere og en fin jagtstue midt på stykket.

Vi sætter et passende antal fasaner ud og disse passes af en fast fodermester.
Vi har en meget høj afskydningsprocent og fuglejagten er i særklasse.

Vi har en stærk råvildtbestand og skyder hvert år stærke bukke.

Vi ser ofte dåvildt og ind i mellem kronvildt.

Vi afholder ikke egentlige fællesjagter, men sætter pris på fleksibiliteten i at kunne aftale jagterne med kort varsel, ofte på hverdage. Vi er sjældent mere end 4-6 mand på jagterne.

Vi søger en jæger med en dygtig hund, som værdsætter, fuglejagt, riffeljagt og et godt kammeratskab.

Pladsen er ledig omg. Men vi venter gerne på den rigtige.

Send et par ord om dig selv på mail.

Prisen er inkl. Foder og udsætning.

Pris: 16.000.-


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9800
Annonce nr: 17943

Djursland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-04-2018
D. 21-05-2018


Gåse og krondyrjagt / Djursland
Nyopstartet konsortie . 7-8 mand
100 hektar landjagt med rådyr, kronvildt, dåvildt, samt fasaner, harer, gæs og duer.

Henvendelse venligst på mail. Husk at oplyse telefonnummer.
Mail : rune_mogensen@yahoo.dk

Pris: 7000,kr

Pris: 7000,kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17737

Gåse og andejagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-05-2018
D. 20-05-2018

Hyggeligt Jagtkonsortiet

Lille hyggeligt jagtkonsortie ved de vestlige Vejler søger et nyt medlem

Jagten
Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 80 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der er lavet faste gode skjul på marker og i engene, men der er også mulighed for at bruge powerhunter. Jagten er ligelig fordel på engarealer og agermarker, hvor der dyrkes afgrøder. Der er lokkefugle til rådighed. Der må medbringes gæst i rimeligt omfang. Vi tager hensyn til hinanden og passer naturligvis på at jagttrykket, ikke bliver for højt.

Vi har en aftale om, at kommer man der op og der står mange gæs, så er man forpligtet til at give de andre besked, så man sammen kan få et par gode oplevelser.

Vi mødes altid senest d. 31. August, hvor vi får tjekket op på skjul og lokkefugle og fordelt pladserne til næste morgen. Efter endt jagt d. 1. September, holder vi en bedre frokost.

Gåsejagten
Vi nedlægger både grå-, kortnæbbet-, blis- og bramgæs i løbet af sæsonen, der spænder fra 1. August til udgangen af januar, desuden har vi ofte reguleringstilladelse på gæssene i perioden februar til hen i april.

Andejagten
Vi skyder naturligvis på ænder i forbindelse med gåsejagten, men driver den særligt som aftentræk, hvor der er gode muligheder for at nedlægge, de fleste arter af svømmeænder. Det er dog fortrinsvis grå-,krik- og pibeænder der nedlægges.

Huset
Der er fri adgang til huset, der er tilknyttet jagten i hele jagtsæsonen. Huset har alle moderne fornødenheder og der er soveplads til 8 personer og man må gerne tage familien med, når man er på jagt. Med andre ord bruges det også som sommerhus.

Konsortiet
Vi er pt. 3 mænd alle over 50 år. Vi har alle lidt længere vej til jagten, hvilket er en fodring. Vi er meget forskellige, men har det fælles udgangspunkt, at vi gerne vil drive jagt og nyde glæderne herved, samtidig med at vi også vil hygge os. Der er stor indbyrdes tillid til, at vi driver jagten på en etisk forsvarlig måde og tilgodeser gerne hinanden gode jagtoplevelser. Vi aftaler også indbyrdes, at mødes på gården, hvis det er muligt.
Vi har alle 3 hunde og hundene har også adgang huset
Prisen er 17.500 kr. årligt for jagten og fri adgang til huset i jagtsæsonen. Vi har valgt en lidt højere pris, fremfor flere medlemmer af konsortiet, for at sikre et lavere jagttryk og godt kendskab til hinanden, samt et hyggeligt selskab.

Hvis du er interesseret, så skriv til rass.paw35@gmail.com og fortæl lidt om dig selv, samt at få lavet en aftale om fremvisning af jagten og huset.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17964

Gå på jagt i Østjyllands måske smukkeste jagtrevir - Åkær Gods syd for Århus Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-04-2018
D. 20-05-2018

Seriøse jægere søges til mangeårigt veletableret og velfungerende jagtkonsortium på Åkær Gods syd for Århus ( mellem Odder og Horsens ), hvor moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsædet sammen med det gode sociale fællesskab.

Konsortiet råder over godt 425 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Jagten passes af en fast skytte og der udsættes fasaner i et antal, som giver flotte parader på fællesjagterne.
Der er desuden en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt kronvildt, der besøger skoven hyppigt.
Ud over klovbærende vildt nedlægges et større antal fasaner samt harer, skovsnepper, ænder og ræve – årlig omkring 400 stk vildt.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejligt jagthus der kun ligger 75 mtr. fra vandet med udsigt til Alrø.
Jagthuset indeholder sovepladser, køkken, toilet med bad samt stue og spiserum. Huset kan anvendes af medlemmerne året rundt.
Der forefindes desuden et stort antal tårne og stiger placeret helt rigtigt på reviret.

Jagterne organiseres med fri pürsch på buk om foråret – i det meste af jagttiden med mulighed for at medtage gæst.
Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter hagljagter med gæst samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med riffel og hagl.

Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere, gerne med hund, hvilket dog ikke er en betingelse.
Pladserne er ledige fra 1/4-2018 og prisen er kr. 22.500,-

Henvendelse på nyjagt@outlook.dk med en kort beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse.

Pris: 22500

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17532

Konsortieplads nær Vejle Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-05-2018
D. 17-05-2018

Vi har et par ledige konsortiepladser i vores gode jagt nær Vejle. Med dig er vi ialt 8 mand. Vi råder over ca. 320 tdr. Land og kan faktisk jage alle danske vildtarter.
Vi holder kun 4 større jagter årligt, hvilket giver plads til rigtig meget frijagt med riffel/hagl til den enkelte jæger. Vi søger et par omgængelige, hyggelige jægere, meget gerne med hund. Du får så tilgang til en etableret jagt med stiger, tårne, voliere, fodermarker, kragehytte mm.
Din årlige Jagtleje er i niveau kr. 5.000. Du får naturligvis bukkejagten med.
Alle henvendelser på mail: jagtanders@live.dk

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17987

Konsortieplads i vesthimmerland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-04-2018
D. 16-05-2018

Konsortie i vesthimmerland har plads fra denne sæson start 1 maj. Jagten er på tæt ved 100 ha ren skov af forskellige aldre og sorter nogle fra midt 50’erne andre få år gamle. Arealet er i et stykke som ligger i større skov område. Der er bukkejagt efter system så alle de som ønsker det, kan få muligheden, der skydes kun seksender, og der er 5 fælles jagter i efteråret, som drives som traditionel drivjagt. Vildarterne er som kan forventes i skovjagt, der er ikke jagt på då og kronvildt.
Jeg kan kontaktes for mere information i tidsrummet 16.30-20.00
Der vil blive mulighed for besigtigelse af arealet inden man binder sig til noget.
Pris er 3000 kr for jagten plus 500 kr hvis der skydes buk under bukke jagten.

Pris: 3000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9640
Annonce nr: 17741

nordøst for århus. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
09-05-2018
D. 10-05-2018

Konsortiemedlem søges til 281 ha.jagt beliggende ca.20 km.nordøst for århus.
Jagten består af flere skovstykker,remisser,mark og vandhuller.
Der er riffeljagt og haglbøssejagt.Der afholdes 7 fællesjagter om året,hvor man må have en gæst med hver gang.Der er fri jagt efter fastlagte regler.
Der udsættes et passende antal ænder og fasaner,som passes på skift af konsortiemedlemmerne.
På arealet er der en god ande/gåsejagt.Der er en god bestand af rådyr, samt kronvildt og dådyr på strejf.
Konsortiets medlemmer er mellem ca.30 til +70 år,omgangstonen er fri og uformel.
Årlig jagtleje.9.500kr.indskud 1500kr.
Er du interesseret,så send en mail til mosehuset@sol.dk
og fortæl lidt om dig selv,eller kontakt for nærmere info.
Niels telf.22585950 ,
John på telf.41138330

Pris: 9.500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17923

Jagtpartner Gram Slot Mail adr. på www.jagtformidling.dk
26-03-2018
D. 10-05-2018

Bliv personlig jagtpartner og få adgang til jagt på ca. 1250 ha., som er en fin blanding af eng, mark og skov. Der er mulighed for bukkejagt, krondyrjagt samt deltagelse i efterårsjagter. Der udsættes ikke vildt og derfor er jagten udelukkende på den eksisterende vildtbestand.
En dags pyrch på klovbærende vildt og andre dagjagter foregår kun på de arealer som Gram Slot selv ejer.
Jagt partnere kan deltage i såvel efterårsjagter samt pyrch jagt på samtlige 1250 ha. hvoraf 750 ha er skov.
Pris for personligt partnerskab: 10.000 kr. pr person.
Ring til vores skytte, Kedde Ebsen på tlf. 23 95 20 97 for yderlig information.
Læs mere på: http://gramslot.dk/jagt-fiskeri/
Tlf: 23952097

Pris: 10.000 kr.

gramslot.dk/jagt-fiskeri/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6510
Annonce nr: 17424

B- Medlem Mail adr. på www.jagtformidling.dk
24-03-2018
D. 08-05-2018

Jagtkonsortie som ligger lige syd for Kolding søger To B-Medlemmer fra den 1/4-2018.Vi råder over ca. 280Ha fordelt på ca.75Ha skov resten er blandet agerjord med flere levende hegn, af de 280 Ha er de 75 Ha udlagt til frijagt for B-Medlemmer, vi udsætter fasaner hvert år samt tilsåer vildtager, så man skal påregne 1 til 2 arbejdsdage om året, vi afholder 7 fællesjagter om året hvor man har mulighed for gæsteplads, der forefindes Dåvildt/råvildt/fasaner/snepper/ræve og hare på området.
Skulle dette have din interesse så send en mail. med lidt om dig selv og dine forventninger til jagten eller ring og lad os få en snak.

K.Jensen

Pris: 7100 KR


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17405

Alsidigt jagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
21-03-2018
D. 05-05-2018

Vi råder over ca. 250 HA blandet jagt, hvor der findes en god bestand af kron-, då og råvildt. Jagten er lagt ud som hovedsageligt frijagt - sætter krav til den enkelte jægers jagtmoral. Riffeljagten prioriteres før haglbøssejagten, for ikke at stresse kronvildtet i særdeleshed. Vi har et par søer, hvor der kan skydes en del ænder, hvis man dyrker denne jagt. Nærmere regelsæt kan oplyses ved nærmere kontakt. Der er en primitiv jagthytte samt tårne tilhørende jagtstykket. Riffeljagten foregår udelukkende som anstandsjagt. Stykket er placeret i Nordjylland mellem Kragsgårdshede Statsfængsel og lige uden for Mosbjerg. Ønsker kun hendvendelse fra seriøse jægere. (Da vi næsten alle kommer lang fra, vil jægere der er bosiddende længere væk fra området en 50 km. blive foretrukket)
Konsortiet er bygget op som en lille sluttet kreds (7 jægere), som alle har medbestemmelse. Man må altid have en gæst med (undtagen primiæredagene)

Pris: 10000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17364

medlem søges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-05-2018
D. 03-05-2018

Vi er 4 mand, og du skal være den 5.Vi er ca 40 år gamle
Vi har ca 30 HA ved Hadsund med juletræer og marker.
Stykket bruger vi kun til riffeljagt, men man kan da også gå en tur med gevær og hund.
Skriv på mail med tlf nummer

Pris: 1800


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9560
Annonce nr: 17854

Konsortiemedlem søges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-03-2018
D. 02-05-2018

Vi et et jagtkonsortie som mangler medlemmer.
Området er beliggende syd for Give med et areal på ca. 350 hektar med egen jagthytte.
Der skydes fortrinsvis råvildt, dåvildt, harer, fasaner og snepper.
Hvis interesse kontakt da formanden på kimvorbasse@yahoo.dk og skriv lidt om dig selv og tlf. nr. og du vil blive kontaktet.
Der lejes ud 1 år ad gangen.

Pris: 12.500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17329

Holbækgaard Gods Jagtkonsortie udvider. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-03-2018
D. 29-04-2018

Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og søer. Se kort over området her http://hgjk.dk/kontakt/Kort%202016.pdf
Vi er 28 meget flinke medlemmer, som søger 6-8 nye jagtkammerater.
Medlemmer får:
Fri bukkejagt (2 bukke) efter 30/5 med gæsteplads.
Frijagt med hagl/riffel, med 1 gæsteplads (flere gæstepladser kan tilkøbes)
2 fælles trykjagter.
1 fælles hønsejagt.
8 fællesjagter med hagl.
Der afholdes 4-6 arbejdsdage, man skal deltage i min. 2 dage.

I området er der rådyr, ræv, hare, duer, krager, fasaner, ænder, gæs, snepper, bekkasiner.
Der er ingen fast bestand af krondyr i området.

Konsortiet råder over:
Centralt beliggende jagthytter med toilet.
Tårne/stiger på arealerne.
Voliere til udsætning af fasaner.

Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Skriv eller ring, der vil være mulighed for rundvisning på området i forbindelse med vores arbejdsdage, eller efter aftale.

Kontakt Henrik (formand) på 40601796 eller Thomas (næstformand) 20305445

Pris: 14500

hgjk.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8950
Annonce nr: 17301

B-medlemskab i midtjylland - Fasan- og trykjagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-03-2018
D. 28-04-2018

Vi søger et B-medlem med god apporterende hund til vores konsortium.

Konsortiet råder over cirka 360ha, delt ligeligt imellem skov og mark med remisser, læbælter og småsøer.

Det udsættes 1000 fasaner fordelt i 3 volierer (med meget flot afskydningsprocent) samt 300 ænder i en enkelt sø.

B-medlemskabet består af bukkejagt samt deltagelse i alle efterårets fællesjagter (11 stk, heraf 2 andejagter, 4 fasanjagter og 5 kombijagter, hvor formiddagen går med trykjagt på alt dansk hjortevildt og eftermiddagen med fuglejagt). Derudover 2 gæstepladser på fasanjagter og én gæsteplads på andejagt. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra gæstepladser på jagterne.

Der skal betales et indskud på kr. 1.500 for andel i 3 fasanvolierer, cirka 20 tårne og stiger samt jagthytte. Du skal desuden påregne at bruge to arbejdsdage på reviret samt 6 fasanfodringer af cirka 1 1/2 times varighed.

Vi bliver i alt 5 A-medlemmer og 5 B-medlemmer

Er du interesseret bedes du skrive en mail med information om dig selv. Vi fremviser reviret efter nærmere aftale.

Pris: 16500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8450
Annonce nr: 17296

Konsortie plads vejlerne v. Fjerritslev Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-03-2018
D. 26-04-2018

Konsortie vejlerne

Vi søger nye jæger til vores konsortie på bygholm vejlerne ved Fjerritslev
Der er 127 hektar jagt hvor af de ca 8 er skov...
Jagt året starter 16 maj
Det er primær gåsejagt, men der er også mulighed for jagt på klov vildt ....
Der er A og B pladser
A plads er med Inc riffeljagt. (6500,-)
B plads er kun gåsejagten. (4500,-)
Vi har en jagt lejlighed på stedet med køkken og bad hvor der er mulighed for bookning af overnatning (25,- pr nat pr person)

Du skal have Minimum 50 km afstand til jagten

Send en mail til jesper@rougso.net

Med lidt informationer omkring dig selv og et tlf nr, så kontakter jeg dig

Pris: 6500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8961
Annonce nr: 17263

Jagtkonsortie under Frijsenborg Gods Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-04-2018
D. 22-04-2018

Til veletableret jagtkonsortie under Frijsenborg Gods der kører på 30. år under velordnede forhold tilbydes fra 1. maj ekstra ordinært en plads til jæger med eller uden hund.
Jagten består af 267 Ha blandet løv- og nåleskov. På reviret forefindes råvildt, ræv, hare, duer, snepper og fasaner, desuden ses kronvildt og dåvildt på strejf. Der afholdes fællesjagter, 2 rene hagljagter og 5 trykjagter med riffelposter, derudover er der mulighed for bukkejagt og frijagt efter fastlagte retningslinjer. Der forefindes primitiv jagvogn med overdækket læ, hvor der til fællesjagterne serveres morgenmad og varmt mad til frokosten. Der er til fællesjagterne mulighed for en gæsteplads efter nærmere retningslinjer. Vi er et konsortie hvor etik, fællesskab, et godt grin samt sikkerhed er i højsædet, og vi driver jagten med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Hvis du er interesseret til at komme i betragtning eller har spørgsmål kan du sende en mail til undertegnede, med en kort begrundelse for din ansøgning - gerne lidt om din baggrund og naturligvis dine kontaktoplysninger. Vi vil blandt de interesserede hurtigt udvælge nogle for en fremvisning af reviret og alle får et svar.


Pris: 15000 Kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8382
Annonce nr: 17687

B medlem på Mattrup gods Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-04-2018
D. 21-04-2018

Hej vi søger et B medlem med en hund til vores jagt på mattrup gods vi råder over 196 hektar hvor de 170 hektar er skov-krat-å løb...
Vi holder 8 jagter om året 4 fasanjagter og 4 trykjagter, vi er i alt 9 a medlemmer 4 B medlemmer,
B medlemmer er også med på vores trykjagter hvor i driver med jers hund på dagen har i også jeres hagl bøsser med igennem på de jagter, og i får mange chancer for at skyde til noget på de jagter...
På Vores fasanjagter driver alle mand på skift A og B medlemmer vi sætter 600 fasaner ud om året i vores to store engelske voliere...
Vi har en flot jagt hytte i skoven med stråtag rigtig idyl på ca 100 kvadratmeter....
Vi er i alderen fra 32 til 65 år

Man kan jo skrive mange ting endnu, men ring eller skriv for mere info.....

Pris: 7500kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8765
Annonce nr: 17648

Eksklusiv kronvildtjagt i Nordjylland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-04-2018
D. 20-04-2018

Til meget velkørende konsortie med ca. 700 ha. Søges 1 mand til vores jagt.
Rigtig god jagt på i særdeleshed kronvildt men også fin råvildtbestand.
Vi bliver 10 mand, vi har og vil ikke have nogle b medlemmer.
Der er ikke mange regler idet alle skal kunne komme på jagt hvis de
Ønsker det.
Vi holder 4 fællesjagter alle med riffel hvor alle har en gæst med, der serveres varm mad udefra til frokost.
Sikkerhed er altafgørende for os.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17702

Søgaard Konsortiet søger nye medlemmer Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-03-2018
D. 17-04-2018

SK17 søger 2B & 2C medlemmer til konsortiet.

Vi råder over 215 ha, primært skov og overdrev.

B-medlemmer har som udgangspunkt 13 jagtdage til rådighed.
Riffeljagt efter resterende bukke i efteråret og kronvildt.
Rig mulighed for ande og gådetræk, op til søareal
Plus 4 årlige fællesjagter med 3 pladser, pr. jagt.
5.500,- pr. medlem

C-medlemmer har kun ret til at deltage i de årlige 4 fællesjagter med hagl, med 3 pladser pr. jagt, samt regulering med riffel efter Ræv og Mårhund.
2.500 pr. medlem

Vi er (inkl. nye medlemmer) 13 medlemmer, i alderen 30-50 år, hvor der lægges vægt på fællesskabet.

Skriv en mail med lidt omkring dig selv, og hvis du evt. har spørgsmål. At have hund er bestemt et plus, men ikke et most. Der stemmes om nye medlemmer til næstkommende generalforsamling i April.

Mvh Dennis

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6200
Annonce nr: 17338

Krondyrjagt i Rold - Willestrup Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-03-2018
D. 16-04-2018

Vi søger konsortiemedlemmer til et nyt jagt konsortie i Astrup Nørskov - en del af Rold skov. Konsortiet råder over 470 hektar en jagthytte i skoven samt et hus i kanten af skoven til overnatning.

Kontakt undertegnede for mere info.

Michael Magnusson

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9510
Annonce nr: 17181

Jagt i Dronninglund storskov Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-03-2018
D. 16-04-2018

Vi søger konsortie medlemmer til vores konsortie i Dronninglund storskov. Konsortiepladsen giver adgang til fællesjagterne - der bliver både riffel og hagljagt samt 3 gæstepladser pr år.

For nærmere info kontakt undertegnede.

Michael Magnusson: 31 51 58 25
michalmagnusson@gmail.com

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9330
Annonce nr: 17182

Konsortie plads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-04-2018
D. 15-04-2018

Medlemskab i 500Ha konsortie mellem Give og Brande udlejes
Vi er 11 medlemmer i alt.
Mulighed for bukkejagt - fælles jagter - fri jagt - hjorte jagt - ande jagter mm.

Indskud 1500 kr.

Pris: 14000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7330
Annonce nr: 17487

50HA syd for Herning Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-03-2018
D. 13-04-2018

Mangler 2-3 mænd/damer/par til 50HA jagt Syd for Herning tæt på Rind Plantage.
Alsidig riffel og hagl jagt fra 16/5-2018.
Det er helt nyt og ikke været udlejet før, regner med vi bliver 5 i alt. Jagtlejen er 5000kr og ca. 1000kr til div. det første år.
Jagten vil bliver drevet som fælles og personlig jagter efter nærmere aftale.
Fremvisning i April.
kontaktes på e-mail: jespervisby@hotmail.com

Pris: 5000-6000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7400
Annonce nr: 17386

Konsortieplads i Nationalpark Thy Mail adr. på www.jagtformidling.dk
26-02-2018
D. 12-04-2018

Konsortiemedlem søges til velfungerende konsortium i Stenbjerg Øst Plantage i Thy.
Reviret, der er på ca. 700 hektar blandet fyr, løv og hede areal, har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper.
Vi afholder 6 fælles riffeljagter og der er adgang til individuel anstandsjagt på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt, der kan udøves frit på dele af arealet.
På hver fællesjagt er der mulighed for at have 2 gæster med pr konsortiemedlem.

Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17145

Stensballegård gods - Horsens Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-03-2018
D. 09-04-2018

Vi har pr. 1. april en ledig A-plads i vort konsortie til en moden jæger helst med hund. Jagten består af 225 ha skov og strandenge, der omkranser en golfbane ud mod Horsens Fjord. Ud over en god fasanjagt, der udsættes 400, er der mulighed for bukke-, ande- og duejagt. Den årlige jagtleje for et A-plads udgør kr. 16.100.
Henvendelse til Bent Madsen

Pris: 16.100.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17333

Konsortie søger 2 nye medlemmer Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-03-2018
D. 30-03-2018

Jagten ligger på Ballerum, vest for 7700 Thisted.
Jagten består af blandede arealer med skov, mark, enge, andesø og vandløb.
Der vil blive afholdt fællesjagter i løbet af året på de ialt 191Ha.
Vi vægter fællesskabet omkring jagten meget højt, så vi alle får nogle
gode jagter, og et godt kammeratskab.
Der er også god mulighed for riffeljagt på råvildt, kron- og dåvildt.
Derudover er der en rigtig god gåsejagt på området.

For nærmere information ring 40288076 eller 27894412

Pris: 6000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7700
Annonce nr: 17450

Riffeljagt Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-03-2018
D. 29-03-2018

Fast gæsteplads på et stort revir som ligger i det midtjyske. Reviret har en god bestand af kronvildt. Gæstepladsen indeholder 6 fællesjagter samt pursch på klovbærende vildt i hele sæsonen. kun seriøse hendvendelser. pris kr 15.ooo,-
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17441

Bliv medlem af Jagtselskabet Akacien. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
24-03-2018
D. 27-03-2018

Der er netop nu plads til, at vi kan optage nye medlemmer i konsortiet.

Du må forvente, at der udover deltagelse i fællesjagter, pursch og/eller fiskeri vil være opgaver til revirets vedligeholdelse og fodring af vildtet. Derfor vil det være rigtig godt hvis du bor i nærheden af Laurbjerg, eller har nemt ved at komme dertil.

Send en motiveret ansøgning til Thomas, hvor du skriver lidt om, hvorfor du gerne vil være med i Jagtselskabet Akasien, samt hvad du gerne vil bidrage med ind i fællesskabet (beskrivelse af dig selv, dine forventninger og de opgaver som du kan bidrage med).

Send det til Thomas Abildgaard Rasmussen på e-mail: tar630@gmail.com.

Reviret er alsidigt, og består i grove træk af 45 ha skov, 10 Ha eng, 15 Ha skrub og 50 Ha mark. Der er vildt svarende til en almindelig dansk jagt (flyvende, svømmende og løbende vildt) og der er mulighed for både kronvildt, sikavildt samt selvfølgelig råvildt.Se mere om jagtselskabet her: http://www.akacien-jagtselskab.dk/

Du er velkommen til at kontakte formanden eller en anden på medlemslisten for yderligere information

Pris: kr. 8.500,-

www.akacien-jagtselskab.dk/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: Laurbjerg
Annonce nr: 17410

konsortieplads til 200HA Mail adr. på www.jagtformidling.dk
09-02-2018
D. 26-03-2018

Rigtig godt og alsidigt jagtområde på ca. 200HA, med ager jord, skov og sø nær Vejle.
Der er mulighed for pürsch på forårsbuk, samt der afholdes 4 efterårsjagter, hvor der er mulighed for at inviter gæster med. Det er også mulighed for andetræk, pürsch efter dåvildt etc. i efteråret, efter aftale med de øvrige 4 medlemmer i konsortiet.
Gode faciliteter til rådighed, Jagtstue med langbord, køkken, soverum, toilet og bad.
Der er en klar afskydningspolitik, som afstemmes og godkendes af alle konsortiemedlemmer inden sæsonstart.
Der forventes at med er en aktive del af jagten, og den forberedelse og vedligeholdes som der på jagtområdet, så der skal forvente nogle fælles arbejdsdage.

Hvis det er er noget som kunne have din interesse, så send gerne en mail til nfilsoe@hotmail.com

Med venlig hilsen
Nikolaj F. Pedersen

Pris: 12500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7182 bredsten
Annonce nr: 16989

ca 50 ha draved Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-02-2018
D. 25-03-2018

mindre konsortie med super jagt har 1 plads ledig
b medlem .(så må man næsten alt dog ikke medtage gæst)

kongens mose / draved

rådyr/ krondyr/ gæs/ svin
12 ender set nyligt på arealet

draved skov som ligger meget tæt på arealet har fast bestand af 100 dyr + krondyr.

vi har det hele
du bliver konsortiets 5 mand

pris 12000

indtrædelse kan ske nu
bueskydning ikke tilladt
der er afskydningspolitik.


ring gerne til formanden på 30329654

Pris: 12000

.
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6270
Annonce nr: 16981

Konsortieplads ved Rold syd for Maddum Sø Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-03-2018
D. 21-03-2018

Ledig konsortieplads for jæger med eller uden hund fra 1.april.Der er gode muligheder for pyrsch på buk og kronvildt. Der afholdes fællesjagter med riffel og fælles markjagter med hagl. Der er fælles arbejdsdage. Alle får ansvarsområder som fodring af kronvildt og fasaner.Der lægges vægt på at man kan være med fra april.
Men forhør om mulighederne.

Pris: 14.995 kr.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17282

Jagt ved Rold skov syd for Madum Sø Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-03-2018
D. 21-03-2018

Konsortieplads ledig 1. April for jæger både med og uden hund. Gode muligheder for pyrsch på buk og kronvildt. Fælles riffeljagter og fælles markjagter med hagl.
Vi har fælles arbejdsdage og alle får ansvarsområder, som fodring af kronvildt og fasaner. Vi lægger vægt på at man kan være med fra april
Send mail eller ring , hvis du er interesseret.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17286

Konsortieplads thy Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-03-2018
D. 19-03-2018

Vi søger nyt medlem til lille konsortie.vi råder over 165 ha afvekslende jagt med gode muligheder med riffel efter krondyr dådyr rådyr Endvidre er der en rigtig god gåsejagt på arealet.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7700
Annonce nr: 17243

Høje fasaner og råvildt ved Aarhus. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-01-2018
D. 16-03-2018

Herregårdsjagt 25 km nord for Aarhus. Smukt beliggende skov, strand og ager. Fuld plads i lille konsortie for 2018. Frijagt på duer og krager, fri hagljagt på dyrkede markarealer og i udvalgte skovområder, fri andejagt med op til 2 gæster. 5-7 fællesjagter med gæster. 3-4 trykjagter. Pürch og anstand efter forårsbukken. Indskud plus årlig afgift. Kun seriøse henvendelser - ring for yderligere info.
Pris: 35000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8300
Annonce nr: 16882

Attraktiv konsortieplads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-02-2018
D. 13-03-2018

Helpart eller to halvparter til besættelse i den kommende sæson. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen

Pris: 9.400/18.800


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8970
Annonce nr: 17162

Spændende jagt på Åkjær gods syd for Århus Mail adr. på www.jagtformidling.dk
26-01-2018
D. 12-03-2018

Seriøse jægere søges til mangeårigt veletableret og velfungerende jagtkonsortium syd for Århus ( mellem Odder og Horsens )

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsædet sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast skytte og der udsættes fasaner i et antal, som giver flotte parader på fællesjagterne. der er en meget fin bestand
Der er desuden en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt kronvildt, der besøger skoven hyppigt. Vi har en afskydningskvote på kronvildtet.
Ud over klovbærende vildt nedlægges et større antal fasaner samt harer, skovsnepper, ænder og ræve.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejligt jagthus der kun ligger 75 mtr. fra vandet med udsigt til Alrø.
Jagthuset indeholder sovepladser, køkken, toilet med bad samt stue og spiserum. Huset kan anvendes af medlemmerne
året rundt.
Der forefindes desuden et stort antal tårne og stiger på reviret.

Jagterne organiseres med fri pürsch på buk om foråret samt et antal gange med gæst.
Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med riffel og hagl.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere, gerne med hund, dog ingen betingelse.

Pladserne er ledige fra 1/2-2018 og prisen er kr. 22.500,-

Henvendelse på patrick_ejlersgaard@hotmail.com med en kort beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse.

Pris: 22500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16854

konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-02-2018
D. 11-03-2018

Konsortieplads i lille konsortie på 50 Ha. ved Grumstrup/Hovedgård mellem Horsens og Skanderborg. 6 årlige jagter, hvor der skydes 1-5 stykker vildt - det typiske markvildt. Vi har en lille søl, hvor der er ænder når vi er heldige. Vi har sået pil og majs-vildtagre, og vi har lidt skov og eng og hegn. Jagten varer 3-4 timer inkl. frokost med madpakker på parkeringspladsen.

Der er gæsteplads til alle jagter.

Der er ledig plads til både B plads uden riffeljagt til 3500 og A plads inkl. riffeljagt (6500).

Pris: B: 3500/A: 6500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8732
Annonce nr: 17060

Jæger med hund søges til konsortie syd for Skanderborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-02-2018
D. 11-03-2018

Vi søger en jæger med hund til vores konsortie. 65 ha, mark, skov, eng, sø.

Vildtet på paraden er mest fasaner og råvildt. Dertil af og til ræv, hare, ænder, sneppe.

6 årlige fællesjagter. Kun hagljagt.

Pris: 3500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8732
Annonce nr: 17059

Konsortiepladser i Sønderjylland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-03-2018
D. 11-03-2018

Søger 2 konsortie medlemmer helst med hund, til 104 ha jagt heraf 26 ha skov
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6400
Annonce nr: 17216

konsortieplads uden forpligtende arbejdsdage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-01-2018
D. 28-02-2018

konsortieplads uden forpligtende arbejdsdage nær Vejle”
”gode faciliteter til overnatning, toilet og bad.
Der udsættes et passende antal fugle jfr. Gældende regler.

Pris: 25.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16767

Medlemmer til jagtkonsortie søges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
24-02-2018
D. 26-02-2018

Vi et et jagtkonsortie som mangler medlemmer.
Området er beliggende syd for Give med et areal på ca. 350 hektar med egen jagthytte.
Der skydes fortrinsvis råvildt, dåvildt, harer, fasaner og snepper.
Hvis interesse kontakt da formanden på kimvorbasse@yahoo.dk og skriv lidt om dig selv og tlf. nr. og du vil blive kontaktet.
Der lejes ud 1 år ad gangen.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17127

gratis A plads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-02-2018
D. 26-02-2018

hej vi søger en mand der vil passe fasaner og ænder på vores jagt du skal have erfaring i at passe fugle fra de er 6 uger gamle vi råder over ca. 450 ha.blandet jagt med fugle råvildt og kronvildt. betaling for dit arbejde er en gratis A plads. kunne du tænke dig det så ring eller skriv til mig. reviret ligger mellem Skanderborg og Låsby.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8362
Annonce nr: 17015

Jagt i Thy Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-02-2018
D. 21-02-2018

I et helt unik jagtareal på 100 ha. i Thy med bestande af årstidens

ænder, gæs, bekkasin, råvildt og kronvildt, ønsker et velfungerende

konsortie at håndplukke et par nye medlemmer. Ung- som nyjægere er

velkomne! Ved indtrædelse i dette konsortie, accepterer enhver, at

venskabeligt fællesskab med god tone samt store jagtlige naturoplevelser

går forud for kød og trofæ!

Kun personer syd for Limfjorden vil komme i betragtning.

Reguleringsopgaver kan forekomme! Apporterende hund vil gøre din

oplevelse større. Pris pr. medlem Dkk 3500,-

Ved interesse, skriv venligst en mail med navn, alder,

kontaktoplysninger, . Vedhæft gerne billede. Mail til: John@tigerviol.dk

Pris: 3500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17071

A- Medlem Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-01-2018
D. 21-02-2018

Vi søger et nyt A-medlem fra 1 februar i Sønderholm Jagtkonsortie, da et af vores medlemmer har valgt at stoppe, vores jagt ligger 6 km syd for Kolding, vi råder over 280 Ha. blandet skov og ager jord der forefindes alt vildt på nært kronvildt på områder, ud over det udsættes der fasaner hvert år som vi har en fodermand til at passe, man må påregne et par arbejdes dage i konsortiet med opsætning/nedtagning af voliere. Der afholder 7 fællesjagter om året med gæsteplads, der er fri riffeljagt på råvildt samt dåvildt(pt. kalv). Vi kræver blot at vores nye medlem kommer fra Esbjerg området som vi andre A-medlemmer. Skulle dette have vagt din interesse så skriv lidt om dig selv og dine forventninger til jagten. kr.
Pris: Ca. 12,000

ke.ja@hotmail.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6700
Annonce nr: 16719

Jagt kammerat til Hvorslev Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-02-2018
D. 20-02-2018

2 jagtkammerater med hund søges til et konsortium, hvor vi gerne vil være 7-9 jægere.
Jagtarealet, der er beliggende i Hvorslev dækker 85 hektar, heraf 15 hektar særdeles kuperet skov, hvor der er opsat 4 hochsitz og et par sæder til bukkejagten. Generalforsamling afvikles normalt marts/april, og der afholdes ca. 6 - 8 Fællesjagter fra 1. Oktober og sæsonen ud.
Vedligehold af arealet, hvor der også er et par foderautomater sker i separat aftalte weekender normalt to om foråret og en om efteråret.
Er du interesseret kan du kontakte Lars 20686036 mail larsbhjv@jubii.dk eller Ivan 51576079 mail ijk@aarhus.dk

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8382
Annonce nr: 17037

Konsortieplads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-02-2018
D. 20-02-2018

Ledig plads i veletableret konsortie ved Løvskal 8850.
Arealet er på ca. 150HA bestående af små tykninger, agerjord og en helt masse skrub ned til vand (bliver ikke slået = fugle).
der er både bukke jagt og fri jagt på ænder og gæs (der kan være strejf af då og kronvildt denne er også fri).
der er jagtstue hvor vi indtager vor mad som er varm, der er madordning, og den er god og billiger end madpakken.

pris for pladsen 6600Kr

Kan du se dig som det nye medlem kontakt
Brian på 61690273 nemmest mellem 0900 og 1500


Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 17069

B-medlem Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-02-2018
D. 11-02-2018

Konsortieplads ledig i Hammerbakker ca. 100 ha evt. med Bukkejagt.
Pris: 3500 Kr For B Plads


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9310
Annonce nr: 16974

konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-12-2017
D. 10-02-2018

Konsortieplads i lille konsortie på 50 Ha. ved Grumstrup/Hovedgård mellem Horsens og Skanderborg. 6 årlige jagter, hvor der skydes 1-5 stykker vildt - det typiske markvildt. Vi har et vandhul, hvor der er ænder når vi er heldige. Vi har sået pil og majs-vildtagre, og vi har lidt skov og eng og hegn. Jagten varer 3-4 timer inkl. frokost med madpakker på parkeringspladsen. Vi har ingen jagtstue. Der er gæsteplads til alle jagter.

Fremvisning mulig 29/12 ifbm. jagt.

B-medlemskab

Pris: 3500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8732
Annonce nr: 16649

Bliv B-medlem i Jagtkonsortiet Skablund Skov Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-02-2018
D. 09-02-2018

Da 2 af vore flerårige B-medlemmer har valg at prøve andre jagtmarker i næste sæson, søger vi nu deres afløsere.

Reviret, Skablund Skov, på ca. 70 ha er statsskov, med 3 engstykker, beliggende i postnr. 8350.
Der er råvildt, hare, sneppe, lidt fasan, ræv og due.

Der afholdes 3 fællesjagter i løbet af efteråret, hvor 5 af konsortiets medlemmer har en gæsteplads.

Vi har obligatorisk bengæt, hvilket betyder, at der både er morgenmad og frokost. Man skal selv have kaffe og andre drikkevarer med.

Pris: 2800,00


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8350
Annonce nr: 16901

Rosenvold Jagtkonsortium. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-02-2018
D. 06-02-2018


Rosenvold Jagtkonsortium

Da en af konsortiets medlemmer ønsker at udtræde, er der en ledig plads i konsortiet pr. 01.05.2018. Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha. Hovedparten af arealet er kuperet skovareal, lige ned til Vejle fjord. Mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej.
Konsortiet råder over en fin, fin jagthytte med mulighed for overnatning.
Jagten udbydes med fællesjagter, frijagt, pürsch og trykjagter.
Der er otte pladser i konsortiet.

Pris: 20000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7140
Annonce nr: 16910

Velfungerende konsortie i det midtjyske søger nye medlemmer Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-01-2018
D. 04-02-2018

Da 2 af vores medlemmer flytter fra området, mangler vi nye medlemmer.

Vi råder over 100 ha. Området består af marker som går op til større statsskovområder samt eng, å, læhegn og vådområder. Konsortiet råder over en lille hytte og har gode stiger på arealerne.

Der forefindes kronvildt, råvildt, harer, fasaner gæs, ræv, duer, ænder, snepper og bekkasiner.

Jagten er primært riffeljagt og der nedlægges råvildt og kronvildt. Men man kan også gå på gåse/andejagt, tramp og hegnsjagt.

Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 100 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der afholdes minimum 3 fællesjagter pr. sæson. Her går vi stykket af i fælles flok og spiser en bid brød sammen.

Prisen inkluderer fodring.

Har dette fanget din interesse, så send os en mail med et par ord om dig – så kontakter vi dig.

(mortendcolbert@gmail.com) (ps.busk@gmail.com)

Pris: 6500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7330
Annonce nr: 16891

Søges en mand/kvinde Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-02-2018
D. 04-02-2018

Vi har en plads ledig i vores lille jagt, som er mest til riffel. området ligger i vejle kommune, der er mange gode bukke i området.Der er tårn og stiger til rådighed. Hvis man har mulighed for at hjælpe med at brakpudse er det et stort pluds
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16902

Konsortie plads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-01-2018
D. 26-01-2018

Til vores dejlige jagt på Nørre Vosborg ved Vemb. ¨
Søger vi en jagtkammerat med humor og godt humør.
Konsortiet består i alt af 12 jægere.
Har dette fanget din interesse så send os en mail med lidt om dig selv til krogh(a)kroghsgaard.dk
Pris 7500 kr.

Pris: 7500 kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7570
Annonce nr: 16795

spændende jagt syd for Århus Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-12-2017
D. 26-01-2018

Seriøse jægere med hund søges til veletableret og velfungerende jagtkonsortie syd for Århus.

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund.
Pladsen er ledig fra 1/2 2018, og prisen er 22.500 kr.

Hvis det har interesse, så send beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse og øvrige relevante forhold til nyjagt@outlook.dk

Pris: 22500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16654

Overgaard Gods Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-01-2018
D. 22-01-2018

En plads i "Jagtkonsortiet af 1990”, der har jagten på den sydlige del af Overgaard Gods, er ledig per 1/3-2018
Konsortiet råder over et areal på 1250 ha, heraf er ca. 250 ha skov, resten er store marker med kanaler og brede læbælter.
Der afvikles normalt 1 fælles andejagt, 2 agerhønsejagter, 1 markjagt, 7 drivjagter, 1 trykjagt og 2 reguleringsjagter, der er fri andejagt efter drivjagterne. Desuden er der mulighed for regulering af rovvildt.
Der udsættes agerhøns og fasaner. Årlig afskydning 400-500 stykker vildt. Mulighed for træning af hund
Dette til en årlig jagtleje på ca. kr. 9400,-
Der kan tilkøbes frijagt på ænder og gæs for kr. 1000,- samt pürsch på råbuk og dåvildt for kr. 1200,-
Priserne er 2017.
Kontakt via mail

Pris: 9400

Pris: 9400


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8970
Annonce nr: 16801

Søhøjlandet Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-12-2017
D. 09-01-2018

Konsortium i Søhøjlandet søger nyt medlem pr. 1. marts, 2018.
Reviret, som udgør ca. 355 ha, må betegnes som en af landets smukkeste skove.
Uddrag af vedtægten præciserer vores tilgang til jagt og fællesskab:
”Konsortiet består af 10 medlemmer, som alle har fri og lige adgang til at drive jagt på de lejede arealer”
”Konsortiets medlemmer forpligter sig til hver især at medvirke til, at medlemmer og gæster får positive natur- og jagtoplevelser under sikre og velordnede forhold samt at bidrage til et udviklende socialt og kammeratligt samvær”.
”Konsortiemedlemmer har mindst 1 gæsteplads på hver af de 6 fællesjagter og har ret til (efter nærmere aftalte fælles retningslinjer) til enhver tid frit at drive jagt på arealet sammen med en gæst”.
” Jagtens udøvelse, herunder afskydningspolitik, fastsættes for et år ad gangen og på en sådan måde, at kammeratskab og jagtetik altid vægtes højere end trofæer og kød på bordet”.
Ingen jagt på kronvildt!
Årlig leje ca. 13.600 kr.
Interesserede unge og gamle, urutinerede og rutinerede jægere bedes henvende sig til nedenstående adresse. Skriv - ikke alt for langt - om dine ønsker og forventninger.
olegram@vorbasse.dk

Pris: ca 13.600


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6623 Vorbasse
Annonce nr: 16671

Konsortie plads Mail adr. på www.jagtformidling.dk
06-01-2018
D. 09-01-2018

2pladser i konsortie mellem Randers og viborg 100 hektar
Jagtstue med wc osv
Udsætning af fasaner råvlidt ænder snepper
6fælles jagter og bukkejagt
Evt deltage i årets sidste jagt

Pris: 5300


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16715

300 ha godsjagt syd for Skanderborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-12-2017
D. 07-01-2018

27 år gammel velfungerende konsortie har netop forlænget lejen med 5 år, søger medlemmer
Reviret er på 300 ha, fordelt på 90 ha skov, resten er juletræer, mose vandhuller og ager
Der forefindes råvildt, harer fasaner agerhøns, duer ænder samt strejf af kron og dåvildt
Jagterne drives som pûrsch, fællesjagter og andejagter der er mulighed for duejagt
Til jagten hører opvarmet jagthus med plads til 40 personer, mulighed for overnatning.Til alle fællesjagter startes med morgenmad, der er varmt mad til middag som er incl. nedenstående pris
send en mail om dig selv

Pris: 7500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 8752
Annonce nr: 16659

spændende jagt syd for Århus Mail adr. på www.jagtformidling.dk
18-12-2017
D. 29-12-2017

Seriøse jægere med hund søges til veletableret og velfungerende jagtkonsortie syd for Århus.

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund.
Pladsen er ledig fra 1/2 2018, og prisen er 22.500 kr.

Hvis det har interesse, så send beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse og øvrige relevante forhold til nyjagt@hotmail.com

Pris: 22500


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 16602

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57