eXTReMe Tracker
          Se. 55 51 55 57

Ejendom sælges

                      Bemærk nye annoncer vil automatisk blive lagt op på siden kl. 1900
                      Gratis annoncer kun for private
          FLOT LANDSTED/JAGTEJENDOM VED SAHL PLANTAGE Mail adr. på www.jagtformidling.dk
11-05-2019

7782 Skøn liebhaverejendom på 47 ha med både skov og dyrkbar jord - et rigtigt landsted og jagtejendom med ugeneret beliggenhed ved Sahl Plantage nord for Vinderup. Beboelsen er flot og rustikt indrettet. Til ejendommen hører bl.a. 23 ha velpasset skov. Arealet grænser ned til stor sø, hvor mose og krat sammen med skoven giver et rigt fugle- og dyreliv med gode rammer for jagtaktiviteter.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/356-7782-blakshojvej-8
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20805

Skovparter Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-05-2019

BOGØ ØSTERSKOV. SKOVPARTER SÆLGES
Der er mulighed for at købe forskellige størrelser
1/2 skovpart (1/60) 293.333,33 kr.
1/3 skovpart (1/90) 195.555,55 kr.
1/4 skovpart (1/120). 146.666,66 kr.
1/4 skovpart (1/120). 146.666,66 kr.
Tinglyste skøder haves.
Skovparter i Bogø Østerskov m. jagtret sælges.
Beliggende på den nordøstlige del af Bogø, ca. 5 min. kørsel fra afkørslerne fra Sydmotorvejen på Farø.
Det samlede areal er ca. 125 ha. fredskov. Jagtretten omfatter deltagelse i klapjagter og forårspürsch.
Skovens drift varetages af en bestyrelse, der vælges af skovejerne.
Læs mere om jagt- og driftsforholdene på skovens hjemmeside.På deres hjemmeside ligger alle oplysninger og vedtægter vedrørende skoven bogø-østerskov.dk Skovens ejendomsvurderi

Pris: Fra 73.333kr.-293.333kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4793
Annonce nr: 20750

Frijord, jagtjord, ejendom sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
06-05-2019

Ejendom på 230m2 bolig beliggende ved Sdr Lem Vig til ejendommen er der 2 matrikler på henholdsvis 1470m2 og 3380m2. Der er udhus, opvarmet garage, opvarmet værksted. Huset opvarmes med solvarme, stokerfyr piller, brændeovn. Til ejendommen kan tilkøbes 1.6HA frijord beliggende lige ved ejendommen
Pris for ejendommen er 1650000kr
Pris for frijord en er 149900kr
Vælger man at købe begge dele sammen finder vi en god samlet pris
Hele herligheden ligger i ved Hostrup Skov
Ejendommen er til salg hos EDC Oddense sagsnummer 78603796

Pris: 149900 /1650000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7860
Annonce nr: 20736

TÆT VED FELDBORG PLANTAGERNE – 20 HA Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-05-2019

5433 Spændende natur- og jagtejendom ved Gindeskov Krat. Dejlig nyere beboelse på 225 kvm i 2 plan. Udhusene på 381 kvm indeholder opvarmet dobbeltgarage med værksted og lagerrum. Her er masser af natur og mulighed for dyrkning af juletræer eller pyntegrønt – også mulighed for heste eller ammekøer. Fast bestand af dådyr og krondyr som nyder godt af de store skove og heden i området. Ejendommens arealer grænser op til Gindeskov Bæk med både mose og krat samt dejlig sø. Mange anlagte stier til gåture eller ridning. Mulighed for at købe ejendommen med yderligere 19,9 ha skov, krat, mose – halvdelen af dette areal kan bruges til juletræer.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20712

Jagtejendom ved Tarm Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-05-2019

7775 Ejendommen ligger omgivet af 13,5 ha smuk natur med skov og sø ved stillevej 4 km syd for Tarm. Her er et fint, renoveret stuehus med 173 kvm lys og venlig bolig. Alt er indflytningsklart. Dertil kommer værksted/garage med pillefyr til opvarmning og lade. Jorden fordeler sig med 2 ha gammel skov, 2,1 ha agerjord, 6,3 ha tilplantet med skov i 2013 med 10 årigt tilskud samt et dejligt engstykke med klarvandet sø. Her er en fortrinligt jagt på råvildt samt de fleste vildtarter og god plads til et hestehold med skovomkransede folde. Tarm by har alle facilliter omkring skole, børnehave, fritid, sport og forretningsliv og her er kort afstand til til Vesterhavet og Ringkøbing fjord og det fine laksefiskeri i Skjern og Varde å.
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20676

Aktier i Rind Plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
26-04-2019

2 stk. aktier i Rind Plantage sælges.
Sælges også enkeltvis (110.000 pr. stk.)
Plantagen er på ca. 150 HA.
Aktierne giver ret til fællesjagter og lodtrækning til bukke- og krondyrjagt.
Pris: 220.000

Pris: 110000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7400
Annonce nr: 20602

20 ha frijord i Sandmosen Mail adr. på www.jagtformidling.dk
15-04-2019

20 ha frijord (kan købes af alle, privatpersoner og selskaber) beliggende i Sandmosen 5 km fra Rødhus, Nordjylland. Arealet er en ren jagt- og fritidsperle. Ejendommen består af lyngarealer, mosestykker, skov samt 4 søer. Der er god jagt på råvildt, dåvildt, ænder og snepper og nogle få fasaner. Kronvildt krydser arealet regelmæssigt. Arealet ligger tæt op mod Tranum Klitplantage. Ænder og gæs yngler i søerne på arealet. Der findes en mindre hytte på arealet (ikke godkendt). Arealet er plejet og passet. Der er mulighed for at tilkøbe 1,5 ha jord beliggende ved arealet. Dette jordstykke er bebygget med en muret garage på 50 m2 samt et redskabsskur på 30 m2. Bygningerne er af nyere dato. Der er mulighed for at bygge på grunden, da denne tidligere har været bebygget.

Pris kr.1.700.000,00

Henvendelse poc@poc.dk

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20503

Anpart i Bogø Skov. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-04-2019


En anpart i Bogø Østerskov m. jagtret sælges.
Beliggende på den nordøstlige del af Bogø, ca. 5 min. kørsel fra afkørslerne fra sydmotorvejen på Farø.
Det samlede areal er ca. 125 ha. fredskov. Ejerandelen, ¼ skovpart, udgør en 1/120 af den samlede ejendom .
Jagtretten udøves af skovejere, der ejer mindst 1/270. Jagtretten omfatter deltagelse i klapjagter og forårspürsch.
Skovens drift varetages af en bestyrelse, der vælges af skovejerne.
Læs mere om jagt- og driftsforholdene på skovens hjemmeside.
Ejendomsværdi 1/1-2018 for ¼ skovpart: 146.666 kr.
Salgspris: 146.000 kr.
Sælger: Søren Poulsen (20294167)

Pris: 146.000,00 kr.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20473

Fredsskov til salg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-04-2019

Fredsskov på 15.1 hk beliggende Holtumvej 4, 7400 Herning.
Skoven er velpasset og særdeles egnet til jagt, over halvdelen er løvskov samt nåleskov. Der er udlagt flere åbner arealer hvor vildtet færdes.
Der er meget lavt jagttryk fra naboer, der ses krondyr på gennemgang fast rådyr, harer, dådyr, fasaner, snepper og andet vildt.
Købt af nuværende ejer som en pensionsopsparing med fast afkast i natur og vildtoplevelser.
Flere hochsitze og foderpladser. Ingen jagthytte.
Kontakt for yderligere oplysninger.40911822
pris: 1.795.000

Pris: 1.795.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20434

8,8 ha jagt/investering/frijord ved Brørup Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-04-2019

Beliggende i Gjerndrup ved Brørup. Jorden er ensomt beliggende og med fremragende jagt på råvildt og kronvildt på strejf. Alt er tilplantet i 2014 med energipoppel som kan sælges til kraftvarmeværkerne. Der er plantet med brede spor og lysninger. 8,5 ha er EU tilskudsberettiget med et årligt tilskud på ca. 18.000 kr. Jorden er noteret som frijord og kan købes af alle. Ring for yderligere info på mobil 2949 3605.
Pris: 1.050.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6000
Annonce nr: 20415

17 ha natur ved Silkeborg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-04-2019

7762 Ejendommen ligger højt i landskabet over Linå by lidt øst for Silkeborg og er omgivet af 17 ha jord fordelt agerjord, skov og græsfolde. Her er et præsentabelt stuehus med 172 kvm renoveret bolig, solide udhuse. Ejendommen opvarmes med jordvarmeanlæg og suppleres med 11 kwt. solceller. Dejlig natur med god jagt, især på råvildt og fine ride og staldmuligheder.
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20420

9 ha skov nær Vejen mose. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-04-2019

5583 Spændende jagt med 9 ha nær Vejen Mose noteret, som Frijord og kan købes af alle. Alt er tilplantet med 4 årig poppel med brede spor og lysninger. 8,5 ha er EU tilskudsberettiget med et årligt tilskud på ca. kr 19.000. Mulighed for ekstra indtjening ved flisning af træerne om nogle år. Ensomt beliggende i store naturområder og omgivet af dyrkede marker. Fremragende jagt på råvildt og kronvildt på strejf samt fasaner ænder og duer. Grænser op til mindre bæk.
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20427

Bogø Østerskov skovpart 1/4 af 30 (1/120) helparter sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-04-2019

Skovpart sælges i Bogø Østerskov. Det drejer sig om 1/120 del af skoven.

Gode jagt muligheder. Fælles jagt, 4 efterårsjagter, pürschjagten (8 dage, 1 buk). 1. oktober starte jagten. Pris pr. jagt er 1.500,-.

Der er tale om 1/4 del af 30 helparter. Det er 1/120 del af skoven.

Skoven er senest vurderet til ~18 millioner kroner. 1/120 er kr. 150.000,-

Tinglyst skøde haves.

Bud modtages gerne.

Pris: 150000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3460
Annonce nr: 20384

Storparcel Mail adr. på www.jagtformidling.dk
31-03-2019

Storparcel på 2800 m2 i skøn landsby uden for Kolding.
Kommunal godkendelse til udstykning med byggetilladelse til villa på 180 m2 haves.
Byggefristen er 5 år. 450.000 kr.
Fremvises gerne og flere oplysninger på email

Pris: 450.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20338

Skov sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-03-2019

6 ha skov sælges vest for Vejle.
Landbrugsnoteret.
Gode jagtmuligheder og gode hugst muligheder.
Ring for yderligere information.

Pris: 650.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20318

1.9 Ha Frijord mellem Bække og Egtved Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-03-2019

Dejligt fredligt stykke frijord/Skov på 1,9 ha sælges. Beliggende tæt på Bække. På det halve af jorden er der plantet med rødgran, som kan indgå i produktion/salg af juletræer og pyntegrønt, resten er blandet skov med brede spor, som kan anvendes til foderstriber.
Er velegnet til buejagt. Meget god bestand af råvildt og andet småvildt. Denne type ejendom (frijord) er sjældent i udbud. Da det er frijord, kan alle købe ejendommen. En god investering og en spændende ejendom for jægeren og naturelskeren.

Pris: 198000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20302

1.9 Ha Frijord mellem Esbjerg og bramming Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-03-2019

Dejligt mosestykke på 1.9 ha, beliggende op mod motorvejen ved Raunsø Mose, Bramming, og bestående af blandet bevoksning af nåletræer/løvtræer/pil i alle aldre. 0.6 ha er klar til genplantning, evt. som juletræer eller det kan gro i vild skov. Der er en lille sø midt i mosen med andetræk. Rigtig god bestand af råvildt, samt då- og kronvildt på strejf. Der er en ældre skur ved mosen.
Denne type ejendom (frijord) er sjældent i udbud i dette område. Da det er frijord, kan alle købe ejendommen. En god pensions-opsparing og fristed for (bue)jægeren/naturelskeren der ønsker sit eget.

Pris: 139000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20303

Skelhøj Plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-03-2019

Anpart i veldrevet, økonomisk solidt anpartsselskab med velfungerende fællesjagter og god mulighed for pürsch jagt på kronvildt og råvildt.
Mulighed for en god investering for jægeren og naturelskerenPris: 160.000

www.skelhøjplantage.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7680
Annonce nr: 20252

5,1 ha mose i Grauballe Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-03-2019

7766 Meget spændende moselod på 5,1 ha i det store moseområde ved Grauballe lidt nord for Silkeborg. Her er det meste vand, men også områder med birk og pil og med ejerskab til hele bredretten omkring moselodden. Her findes en mindre hytte, foderpladser og gode stier i området. Rigtig god jagt på gæs og ænder og godt med råvildt i mosen. Vi er over 5 ha og gæster må jage her. Se mere på http://www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/348-mose-i-grauballe
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20152

Bygningsløs landejendom Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-03-2019

Landejendom 25187 m2 grund, Ågade 73 C 7850 Stoholm

Hele arealet vokser frit og er gennem mange år kun reguleret med det formål at forbedre mulighederne for vildtet, de omkringliggende arealer enten er afgræsset eller opdyrket.
God jagt bestand af rådyr, harer, fasaner, duer og ænder. Samt fint fiskeri af bækørred på 200 m. af Jordbro Å
Kan kun tilkøbes ejendom, der er registeret som landsbrugsejendom..!

Pris: 129.000,-

www.dba.dk/jord--bygningsloes-landbrug/id-1046701524/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7840
Annonce nr: 20069

Frijord Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-03-2019

Frijord 9,4396 ha sælges.
Arealet er en rigtig jagt perle der består af mose og højmose , lyng arealer .der findes fast råvildt, dåvildt ,ræv, harer, snepper, fasaner, ænder og kronvildt er der en gang imellem. Der er en lille sø på arealet.
Der er også sokkel fra et tidligerer maskinhus hvor der er indlagt el.
Ejendommen ligger ved Viborgvej 41 7442 Engesvang.Pris: 1 095 000.00


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20037

ÅMOSEN. Jagthus med jord sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-03-2019

Charmerende stråtækt fritidshus med ca. 14.000 m2 jordareal med lille remise, beliggende i vildtrigt område i Åmosen ved Assentorp.. Ejendom kan ses på EDC, Dianalund v/ Povl Tams Pedersen eller ring på tlf. 40383098 for informationer.
Pris: 995.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4295
Annonce nr: 20041

Naturejendom ved Herning Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-03-2019

7764 Ejendommen ligger midt i egen skov på 9,3 ha 20 km sydvest for Herning. Her er en god jagt på råvildt, ræv, hare, sneppe, fasan og duer. Modernisret og indflytningsklart hus med 185 kvm bolig og solide udhuse. Se mere på: http://www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/4-skovejendomme/346-7764-videbaek
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20036

Havudsigt med 10 ha ved Ebeltoft Mail adr. på www.jagtformidling.dk
02-03-2019

Enestående flot udsigt over havet ved Ebeltoft omgivet af 10 ha jord udlagt i græs, skov og skovskrænter ned mod havet. Her er en fin jagt og et godt havørredfiskeri. Stor, istandsat bolig og udhuse med plads til overnatninger. Se mere på: http://www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/3-landejendomme/345-ved-vandet-pa-mols
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20014

FLOT EJENDOM MED JAGT OG KUPERET TERRÆN Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-02-2019

7694 NY PRIS Ejendom med 17 hektar skov og natur beliggende syd for Ulstrup. Arealet ligger som en del af et større skovområde i meget kuperet terræn med både løvskov og nåleskov samt areal med mose og kildevæld. Arealerne er gjort vildtvenlige med flere dalstrøg og græsarealer - og gode muligheder for vildtpleje og jagt.
Bygningerne ligger i den høje ende af matriklen med stor lukket have og gårdsplads samt stier og veje, der går ned i skoven. Huset er flot moderniseret og nyindrettet, - boligarealet er på i alt 244 kvm.

Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/303-7694-ulstrup
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19987

Salg af anparter Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-02-2019

Jeg har et par anparter i Rind Plantager som jeg godt vil sælge 130.000,00 prstk
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6800
Annonce nr: 19991

Salg af anpater Mail adr. på www.jagtformidling.dk
28-02-2019

Jeg har et par anparter i Rind plantager som jeg vil sælge 125000,00 pr stk
Pris: 125000,00pr stk


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6800
Annonce nr: 19992

Frijord ved Køge Ås Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-02-2019

Smukt beliggende frijord/Skov på 2 ha sælges/22.000 m2. Beliggende ved Bjæverskov/Køge kommune ned til Køge å. På arealet er der anlagt 3 vandhuller, samt plantet 7.000 træer til vildtet. God bestand af råvildt og andet småvildt. Det er muligt at opfører et skur på ejendommen. Denne type ejendom (frijord) er sjældent i udbud. Da det er frijord, kan alle købe ejendommen. En god investering og en spændende ejendom for jægeren og naturelskeren.
Pris: 549.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4632 Bjæverskov
Annonce nr: 19957

JAGT/FISKERI FRA SKOV OG FJORD VED MARIAGER Mail adr. på www.jagtformidling.dk
12-02-2019

5662 NY PRIS – NY PRIS – NY PRIS Skøn 4-længet ejendom med en unik beliggenhed og en spændende historie - og en fantastisk udsigt fra beboelsen udover egen bøgeskov og arealer helt ned til Mariager Fjord. Boligen er flot moderniseret og har et boligareal på 213 kvm i 2 plan – lyse, indbydende og velholdte rum. På arealet er ca. 10 ha skov, 3 ha er med græs og 6 ha er natur og krat. En del af arealerne er indhegnede og kan afgræsses med tilskud. Der er rigtig gode muligheder for jagt – både i skov og på fjord. Der kan også fiskes fra egen strand og på fjorden.
Pris:

http://www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/289-5662-9550-mariager
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19876

Frijord ca 6 hk. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-02-2019

Ca 6 hk frijord sælges deraf ca 1 hk skov, beliggende i Røllum skov-6200 Aabenraa. Der er rigtig god bestand af råvildt
Pris: 900.000,00


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6340
Annonce nr: 19864

Naturejendom ved Sorring Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-02-2019

7755 Naturskønt beliggende ejendom i det kuperede område omkring Sorring og Voel lidt øst for Silkeborg. Bygninger ligger fint tilbagetrukket fra offentlig vej og består af et ældre, stråtækket stuehus med 136 kvm. bolig, som trænger til modernisering. Her er entre, bad, køkken, stue, værelse og 2 værelser på 1. sal. Huset er opvarmet med træfyr og her er indlagt offentlig vand. Dertil kommer stald, lade og lille løsdriftsstald til heste, får eller kreaturer. Ejendommen er omgivet af ca. 6 ha jord, som er udlagt i hestefolde, græsmark og smukt, kuperet skovområde med gode jagtmuligheder på råvildt, fasan, hare, ræv og snepper. Her er gode muligheder for at opføre et nyt stuehus efter egne ønsker i en flot natur i et attraktivt område
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19823

Anpart i Skelhøj plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-02-2019

Anpart i veldrevet, økonomisk solidt anpartsselskab med velfungerende fællesjagter og god mulighed for pürsch jagt på kronvildt og råvildt.
Mulighed for en god investering for jægeren og naturelskeren

Se mere på www.skelhojplantage.dk

Pris: 160000

www.skelhojplantage.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7430
Annonce nr: 19814

Liebhaver ejendom. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
03-02-2019

Unik ejendom mellem Horsens og Juelsminde.
Ligger midt imellem mindre skove. Tilhørende er 3 hektar jord som består af græs, hegn/krat og sø.
Naturen kommer helt tæt på her.
God råvildtjagt og strejfende Dåvildt.

Pris:

www.lilienhoff.dk/liebhaver/Noettrupvej-9-Illerhave-7130-Juelsminde
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19805

3 ha god jagt tæt på København Mail adr. på www.jagtformidling.dk
01-02-2019

3 ha jord i Porsemosen ved Ledøje lige uden for København kan nu købes.
Arealet består af en del mindre søer, krat, siv og en smule åbne arealer.
Der kan etableres en god trækjagt på ænder, men også god mulighed for at skyde en buk eller sågar dåvildt.

Pris: 300.000

https://nyboliglandbrug.dk/sager/landbrug/2765/porsemosen/n001350/1223
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 2765
Annonce nr: 19788

Jagtgrund med vildsvin og rådyr sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-01-2019

Gå på jagt efter elg med jagtlauget, som grunden er anpart af. Eller ta' position i dit eget jagttårn med udsyn over hele foderpladsen med foderspreder og aktivitetstønder.

Fodersprederen drives af soldrevet og isoleret batteristation, med sin 100L majstønde. Skal kun genopfyldes hver 2. mdr. med majs.

Grundens er 4,6ha og har egen godkendt kildevandsbrønd, nyt isoloeret hovedhus med ny varmepumpe, fuldstamme shelter, 5m2 jagtårn med flot udsyn over hele foderpladsen, og gratis kano i Åsnen sø, under 1km væk.

Se videoer af vildtet på www.homman.dk og kom op og se faciliteterne.

Pris: 379.000

homman.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 2500
Annonce nr: 19766

2,2 ha jagt sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-01-2019

2,2 ha jagt sælges i Nordsjælland med skov og mose
god bukkejagt

Pris: ca 450000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3550
Annonce nr: 19739

Landejendom fra 2014, energimærke A Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-01-2019

Landejendom fra 2014, energimærke A

Lækkert ny bygget landejendom på 249 m2 og 12 hektar jord, som er en blanding af skov/lyng og mark. Ligger op af Sandet plantage, som er på 24 hektar som man kan bevæge sig ind på.
Der er pt. afgræsnings aftale med Herning kommune, og modtager EU tilskud på pt. 20.000 kr. p år.
Laden er på ca. 300m2, og byder på mange muligheder enten for heste/erhverv/hobby, der er et 40m2 isoleret værksted i laden m gulvvarme.
Jordvarme og solceller. Lave forbrugsudgifter ca. 18.000 kr. p år for el/vand/varme for 249+63+40m2

Byvand, fiber, ny trixtank og egen boring til have-vanding, alt er godkendt ved kommunen.
Energimærke A 2015

Ang jagt, så er der 12hektar, men yderlig 10+50 kan formidles.

Se link i herunder, så får i en spændende flyvetur :)
https://www.youtube.com/watch?v=SI79FZIZQSg&fbclid=IwAR3s3wgmxhspOnwwkJslMP7ciCARp9X_n90aRPFwL1jiAHVoh9b

Pris:

www.home.dk/boligkatalog/herning/7280/landejendomme/sandetvej_12_707-03082.aspx?fbclid=IwAR24MtcKXn19cElNJWfO_T1XnXmzFgSMlM14t84HGaPhVvjptnsXRYZmaP8
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19703

Anpart i Rind Plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
17-01-2019

Anpart i Rind Plantage sælges. Beliggende syd for Herning. Der er mulighed for deltagelse i fællesjagter, rifelpost på kronvildt, Pürsch på kronvildt og råbuk. Der er ligeledes tilhørende fiskeri I Rind Å. En god pensionsopsparing og investering for jægeren og naturelskeren. For mere info ring.
Pris: 125000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19687

Fattiggaarden sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-01-2019

Testerup og Simested sogns gamle fattiggaard sælges. 164 m2 istandsat bolig. 10 minutter fra E45. 16 minutter fra Hobro centrum. Jordvarme, solceller og solvarme gør beboelse meget billig. Ca. 3 HA mark og 2 Ha skov. Rigtig god bukke-, sneppe- og duejagt. 25 m2 jagthytte medfølger.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19663

Tværmose - jagtareal Mail adr. på www.jagtformidling.dk
07-01-2019

Lidt nordvest for Skånsø Plantage ligger fire matrikler, der tilsammen udgør et lille, attraktivt jagtareal på effektivt ca. 3 ha.
Der kan med fordel etableres afslåning af græsset for at skabe bedre fødegrundlag til hjortevildtet.
Arealet er registreret som beskyttet natur.

Knap halvdelen af arealet er bevokset.

Brutto udgør arealet ca. 3,25 ha. men ca 0,25 ha. kan være tabt ved hævd til nabolandmanden.
Arealet kan købes selvstændigt og sammenlægges med de mange moselodder i Tværmosen, der kan købes ved kontakt til Silva Estate.
info@silvaestate.dk, www.silvaestate.dk

Pris: 250.000

silvaestate.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7100
Annonce nr: 19626

Jagt, naturejendom på 52 ha. - Aabenraa. Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-01-2019

Med et enestående og historisk bygningsværk udbydes hermed denne tidligere Sønderjyske Domænegård - Søst gård til salg.
Søst gård ligger ca. 5 km. vest for Aabenraa med sit samlede jordareal på 52 ha. hvoraf de ca. 13 ha. er noteret som fredskov. Det resterende areal udgør græsmarker, hestefolde, ridebane, søer, skovlysninger og agermarker med poppel, alt sammen begyndt omlægning til økologi og med en enestående mulighed for gode natur- og jagtoplevelser.
Selve bygningerne til Søst gård er opført i 1910 og udgør et større præsentabelt stuehuset med et samlet boligareal på 314 m² og som fremstår tidssvarende og moderne med højt til loftet.
Mulighederne på Søst gård kan ikke beskrives fuldt ud, men skal opleves. - Kontakt os for nærmere aftale om fremvisning af ejendommen.

Pris:

www.edc.dk/landbrug/sag/6230-rødekro/søst-bygade-23-60600114/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19602

Unik jagt / naturejendom uden beboelse på 61 ha. - Salling Mail adr. på www.jagtformidling.dk
04-01-2019

For selskabet Mollerup Sø I/S, udbydes hermed natur-/ jagtejendommen Mollerup Sø til salg. Mollerup Sø er et større sammenhængende areal på 61,1 ha., beliggende på Salling og som ikke har været udbudt til salg i fri handel siden 1969, hvor nuværende selskab købte ejendommen.
Når blæsten går hårdt over Limfjordens vande, kan du være sikker på, at alt hvad der kan flyve af ænder og gæs søger ly på Mollerup SØ, som med sit vandspejl på ca. 20 ha., beliggende ca. 3 km. fra Limfjorden og med store tagrørområder rundt om søen, er en udsøgt oase og fristed for vildtet.
De omkring liggende landbrugsarealer til Mollerup Sø, er overvejende engarealer med græs og enkelte agermarker.
Mollerup Sø er ubestridt en unik og sjældent udbudt natur-/ jagtejendom, som kan erhverevs af alle, herunder også danske selskaber.

Pris:

www.edc.dk/landbrug/sag/7860-sp%c3%b8ttrup/mollerup-s%c3%b8-60600143/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19603

Aktie i Ørre sælges Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-12-2018

Aktie sælges i Ørre plantage.
Kontakt 50951165

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19523

NYE VILKÅR - EJENDOM VED DALGAS PLANTAGE Mail adr. på www.jagtformidling.dk
14-12-2018

7681 Spændende ejendom beliggende ved Dalgas Plantage mellem Viborg og Skive. Bygningerne ligger med 6 ha natur omkring sig, med både skov, have og park med sø – og masser af plads til udfoldelser. Bolig på 143 kvm i 2 plan samt delvis kælder. Udbygninger på i alt 397 kvm med gode lagermuligheder og plads til heste – stor garage med værksted og maskinhus samt vinterhave/orangeri. Her er ca. 3 ha græsareal og et stort vandhul samt skov på 1,5 ha. En ejendom med gode muligheder for hestehold og naturoplevelser samt vildtpleje og jagt – der ses rådyr hver dag og sommetider krondyr i skoven.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/304-7681-skivevej-256b
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19500

NYE VILKÅR - Tæt ved Kompedal Plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-12-2018

5577 Dejlig ejendom med 151 kvm nyistandsat beboelse og 5 ha med juletræer. Plads til heste. Ligger naturskønt tæt ved Kompedal Plantage og ved A13. Juletræerne på arealet er rødgran.
Gode jagtmuligheder på bl.a. rådyr, men også strejf af kronvildt på arealet. Ejendommen kan sælges med udlejet bolig, hvis det ønskes. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen – og dermed har arealet status som frijord.

Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/3-landejendomme/241-5577-kompedal
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19482

SKØNT SKOVSTYKKE VED FLADBJERG Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-11-2018

7750 Skovstykke på 15,8 ha i meget kuperet terræn med stejle skråninger og store bøgetræer. Kildevæld fra skråningerne danner flere søer og føder en bæk. Her er også arealer med krat og klippegrønt samt et areal med juletræer. Arealet er en del af et stort skovområde og ligger op ad Hou Skov. Rigtig gode jagtmuligheder.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/4-skovejendomme/338-7750-hadsundvej
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19399

Skovejendom med jagthytte i Himmerland Mail adr. på www.jagtformidling.dk
22-11-2018

Sytten hektar skov med egen jagt til salg. Stedet ligger centralt, der er 11km til Nibe og 11km til Aalborg. Der er få km til forretninger, og der er kun få km til Limfjorden.

Skoven ligger ugenert i kuperet terræn, og den er en del af den større Sønderholm Plantage. Den er en skov med gangstier, løvtræer, nåletræer, vandhul og lysninger, hvor man kan opholde sig, og ideel til gåture. Ingen færdes i skoven, så den er et paradis for naturelskere. Skoven har karakter af stor biodiversitet og ved sensommertid er der fx. masser af svampe. Et mindre område er bevokset med gamle sorter af æbletræer. Den er et helle. Ved skoven ligger på en bakke idyllisk, ældre jagthytte/ fritidshus med kælder, garage med værkstedsplads, kæmpe østvendt terrasse med udsigt over marker, skove og morænelandskab. Hytten har brændeovn og muret pejs i en todelt stue med udgang til terrassen. Der er elvarme, et li

Pris: 2695000,00


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7500
Annonce nr: 19396

Ejendom ved Ejstruphol Mail adr. på www.jagtformidling.dk
20-11-2018

7742 Smukt istandsat ejendom med stille beliggenhed omgivet af 20,4 ha jord udlagt i skov, lysåbne partier, gammel egeskov og 2 søer i terrænet. Rigtig god jagt på alle vildtarter med gode muligheder for kronvildt. Det vinkelbyggede stuehus er fint renoveret med et samlet boligareal på 184 kvm fordelt på entre, køkken, stue med brændeovn, badeværelse og nyere sidefløj med 3 værelser, stort bryggers og fyrrum med egen indgang. Udhusene er ombygget med 3 garager og opvarmet værksted og der er nyere tag på samtlige bygninger. Udhus opført i træ fra 2014 med plads til heste i løsdrift og stor brændehus på 77 kvm til ejendommens træfyr. En indflytningsklar ejendom for en aktiv og naturglad familie.
Pris:

ejnerkaa.com
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19387

Natur-skovejendom med 16,8 ha Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-11-2018

Charmerende ejendom på landet beliggende Lundgårdvej 5, 6900 Skjern, med et areal på 16,84 ha. Størstedelen af jorden er beplantet med skov, hvoraf der er 3,7 ha. agerjord, som ligger naturskønt inde i skoven.

Ejendommens bygninger er velholdte og består af et stuehus, som er sammenbygget med de tilhørende driftsbygninger. De har tidligere været anvendt til kvæg/svinehold, men anvendelsesmulighederne er mange, bl.a. vil de kunne bruges til dyrehold, udlejning, eller til værksted. Driftsbygningerne er velholdte og fremstår pæne og anvendelige for den rigtige køber.

Stuehusets samlede boligareal er på i alt 180 kvm., herudover er der en stor kælder under dele af huset. Det fremstår alt sammen meget velholdt, men af ældre dato.

Ejendommens naturgrund er et kapitel for sig, med blandt andet, skov, stier, engområde og mark.

Pris: 2.300.000

www.landbogruppen.dk/sag/98383/Lundgaardvej-5-6900-Skjern/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6900
Annonce nr: 19380

1/240 del Skovs part Mail adr. på www.jagtformidling.dk
19-11-2018

1/240 del skovs part i Bogø øster skov
skoven er 126 ha løskøbt af kronen i 1769
parten giver jagt ret. til 6 purch dage på buk, der er skudt medalje bukke i skoven.
6 fæles jagter der bliver ud sat 400 fasaner
der er også muligt og tage gæster med.
fri jagt på ænder ved strand kant.
godt kammeratskab med god humor
pris.kr.73.333.33

ring og hør mere 20554114 eller20605005


Pris: 73.333,33


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19386

Skov til salg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
11-11-2018

Vi sætter hermed vores dejlige skov til salg. Skoven er ca. 2 ha fredskov, som er beliggende i Sønderjylland. Skoven er særdeles velegnet til jagt. Der findes al slags kronvildt og rådyr i skoven samt andet vildt. Skoven er beliggende i Østerskov, som er et større skovområde. Skoven er gammel, derfor mange store bøgetræ samt lærketræ. Der er desuden mindre små arealer, med forskellige sorter gran. Vi ønsker seriøse bud på skoven. Vi forbeholder ret, til frit at vælge mellem indkommende tilbud. Vi forventer et salg i 2018. Besigtigelse af skoven, kan aftales nærmere.
Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6230
Annonce nr: 19343

Tæt på København. 6,2 ha ung skov. God investering for jægeren og naturelskeren Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-04-2019
D. 09-05-2019

Ugeneret nåletræsskov beligg. kun 40 min.’s kørsel fra Kbh. på smuk vestvendt skråning ned t/Lavringe Å og Ådal. Magleskov/Svenstrup Gods er nærmeste større skovområde.
Fra 2003 - 2014 er der tilplantet m/Nordmannsgran og Rødgran. Højder pt. 1-6 m. Arealet er indhegnet m/randbeplantning af birk og fyr. V/fortsat pleje vil 15-20.000 juletræer kunne høstes over ca. 5 år - og ellers står råvildtet hver dag lige udenfor og “banker på” for at komme ind, hvis hegnslågerne åbnes.

Der findes fasaner, agerhøns, duer, harer og sommetider gæs. I det hele taget er der gode oversigtsforhold og flot udsigt. Både fra toppen af terrænet og nede ved den rislende å. Jagten er ikke bortforpagtet. Indtægt ca. 8-10.000 kr. pr. år.

Jorden er frijord (ej fredsskov) og kan købes af alle. Man vil kunne opnå støtteberettiget tilskud såfremt arealet omlægges t/traditionel landbrugsjord igen.

Overtagelse

Pris: 1.295.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4130
Annonce nr: 20477

Unik Skovejendom i Sverige Mail adr. på www.jagtformidling.dk
08-11-2018
D. 10-04-2019

Udnyt den nuværende lave kurs på svenske kroner.
Unik investeringsejendom på 32ha. passet skov udbydes til salg.
Ejendommen er en del af et stort skovområde langs den norske grænse. Til ejendommen hører der unik beliggende (30 meter fra badestrand) jagt/fritids hytte på 30m2 samt 2 udhuse på henholdsvis 6m2 og 48 m2.
Ejendommen giver ret til jagtdeltagelse i VVO-område på ca. 5000 ha. med jagtmulighed på elg og fri jagt på råvildt, bæver, skovfugle m.m. samt fiskeri i den 5 km. lange sø ved hytten som kölaelven løber igennem. Der er desuden stigende bestand i VVO-området af kron-og dåvildt samt vildsvin.
Ejer har haft ejendommen i 16 år og brugt den til jagt og ferier. Sælges udelukkende grundet sygdom. Har det interesse kan ejer kontaktes på mail for nærmere oplysninger.

Pris: 1.500.000,- SKR.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19330

Salg af anparter Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-02-2019
D. 28-02-2019

Jeg har et par anparter i Rind plantager som jeg godt vil sælge
Pris: 130.000,00 kr PR stk


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6800
Annonce nr: 19984

Landbrug / jord med vandhuller Mail adr. på www.jagtformidling.dk
13-02-2019
D. 19-02-2019

Nedlagt landbrug sælges med jord fra 2-15ha. 6 vandhuller fordelt på terræn. Stuehus egnet til nedrivning, eller ideelt for "gør det selv".
Beliggenhed ca.15km fra motorvej. Velegnet til etablering af juletræs kultur, indhegning vil være nødvendig p.g.a. god rådyr bestand i området.

Pris: 500.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7830
Annonce nr: 19889

Moseparcel Mail adr. på www.jagtformidling.dk
16-02-2019
D. 19-02-2019

0,9 HA moseparcel i Lauringe mose ved Osted ca 10 km syd for Roskilde god andejagt
Pris: 45.000 kr


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19911

Strandenge til salg Mail adr. på www.jagtformidling.dk
16-01-2019
D. 03-02-2019

Ideel andel af ca. 8 ha strandenge med sø beliggende ved Strandby, Risgårde sælges.
Pris: 27.000,-


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 9640
Annonce nr: 19679

Anpart i Skelhøj Plantage Mail adr. på www.jagtformidling.dk
05-12-2018
D. 26-01-2019

Anpart i veldrevet, økonomisk solidt anpartsselskab med velfungerende fællesjagter og god mulighed for pürsch jagt på kron og råvildt. Læs mere www.skelhojplantage.dk
Pris: 160000

www.skelhojplantage.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 7430
Annonce nr: 19450

Landejendom sælges i6752 Glejbjerg ??Ny pris!!!?? Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-01-2019
D. 25-01-2019

Hyggelig 3længet landejendom med 3 hestebokse sælges i Glejbjerg på 219m2 med 1ha jord om sig med grønne områder med frugttræer og 5ha jagtområde har det vagt din interesse gå ind på EDC hjemmeside i Agerbæk der er mere info og billeder Ny!!!!
Pris: 1.045.000kr

Pris: 1.045.000


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 6752
Annonce nr: 19645

JAGT part bogø østerskov Mail adr. på www.jagtformidling.dk
16-11-2018
D. 18-11-2018

1/240 del skovs part.
skoven er 125ha.
parten giver jagt ret til 6 purch dage,der er skud medalje bukke i skoven.
6 fælles jagter. der sættes 400 fasaner ud.
god jagt kammerater med god humor.

pris.kr.73.333,33
det er muligt at komme med som gæst jæger
hør mere ring 20554114 eller 20605005

Pris: 73.333,33


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19372

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57