eXTReMe Tracker
          Se. 55 51 55 57

Ejendom sælges udland

Bemærk nye annoncer vil automatisk blive lagt op på siden kl. 1900
Gratis annoncer kun for private

Annoncer vil automatisk blive markeret solgt efter 6 mdr. Er din ejendom ikke solgt, efter denne periode,
læg den op igen. 

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
SKOV/JAGTEJENDOM I DALARNA - SVERIGE Mail adr. på www.jagtformidling.dk
22-05-2019

7720 Skov/jagtejendom i Dalarna ved Malung i Sverige - 400 km nord for Göteborg med god vejforbindelse. Her er 209 ha med skov, eng og mose - træværdien er på ca. 10.000 m3SK og god årlig tilvækst. Det tilhørende bygningssæt ligger 500 m derfra i Vallerås by på sin egen grund. Boligen er på ca. 90 kvm i 2 plan og har elvarme samt brændeovn - indrettet med 7 sovepladser. I alt 419 kvm udbygninger med lade, stald og maskinhus. Der medfølger 4 jagtretter - med mulighed for deltagelse i fællesjagterne på 26.000 ha. Store muligheder for jagt på elge, bjørne, bæver, rådyr, tjur, urfugl ...
God vejforbindelse fra Göteborg og gode indkøbsmuligheder indenfor 5 km.

Pris:


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20877

FANTASTISK SKOV OG JAGTOMRÅDE VED STRØMSUND I SVERIGE Mail adr. på www.jagtformidling.dk
17-05-2019

5480 STÆRK NEDSAT PRIS - Spændende skov og jagtområde på 222 ha ved Strømsund i Sverige. Ligger i Jämtlands Len i den midterste del af Sverige. Her er 199 ha produktiv skov og 18 ha mose i et af de bedste jagtområder i Sverige. Beliggende ved sø med mulighed for fiskeri. God og stigende skovværdi med gran, birk og fyr og en forventet tilvækst på 760 rm pr år. Skoven giver ret til at deltage i elgjagt på 4.000 ha med aftalt kvote. Der må jages andre former for vildt på 7.000 ha – dog er der kvote på bjørne. Der kan jages los, rådyr, bæver, tjur, urfugl … Sælges uden hus. Der kan evt. laves aftale om en byggegrund.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/72-kaernaeset-530
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 20848

Jagtområde ved Ljungby Mail adr. på www.jagtformidling.dk
10-03-2019

14,5 ha blandet mark og skov.
Beliggende midt i større jagtområde på 1400 ha.
Elgjagt og småvildsjagt.
Tilladelse til at grave to søer. Gravemaskine kan evt. medfølge i handelen.

Se "www.peho.dk" for flere oplysninger og billeder.

Pris: 850000

www.peho.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 3520
Annonce nr: 20102

Lycksele Kroksjö Mail adr. på www.jagtformidling.dk
30-01-2019

Skov og jagt ejendom på 74 hektar beliggende ved Lycksele Kroksjö 1050km nord for Göteborg.
I skoven står der ca 1800m3. Der blev hugget ca 1200m3 i 2013, hvorefter skoven er i fin vækst igen.
Der er jagt i Kroksjö VVO på 7182 hektar. Der jages bl.a. älg, björn rådyr og skovfugle.
Et fantastisk naturområde. På ejendommen ligger et faldefærdigt hus som ikke er blevet brugt i mange år.
Ejendommen er af sælger udelukkende blevet brugt som investering og har således ikke udnyttet den som rekreativ eller jagt ejendom.

Der er et lån på ca 200.000SEK i svensk bank som kan overtages.

https://kartor.eniro.se/m/4YsFz


Pris: 450.000SEK


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19768

Balblair, skotsk naturperle Mail adr. på www.jagtformidling.dk
23-12-2018

1 times kørsel fra Inverness

Løvskov, bukkejagt og sneppejagt revir med åbne partier og megen å

1. 52,3 hektar med mange forskellige træarter og åbne partier med græs.
2. 8 hektar som frit græsland beliggende op til vejen mod syd.
3. 17,2 hektar med flot ældre bevoksning af birk, eg, skovfyr og pil, og der løber en 2.700 meter lang å mellem de stejle begroede skrænter i nordvestskellet med laks og ørred.
4. 18,4 ha med salgbare juletræer.
5. 8 hektar med græsfenne med muligheder for udstykning.
6. Ældre hus midt på ejendommen.

Jagt og fiskeri

1. Råvildt, kronvildt, snepper og ræve er nedlagt på arealet. Der er en rigtig god bestand af råvildt og snepper, og jagten er fantastisk. Der er skudt medaljebukke på terrænet og enkelte stykker kronvildt.
2. Åen er 2.700 m lang, og den ejes på begge sider de første 1.650 m.

Flere oplysninger med billeder

Pris:

www.petermaarup.dk
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 19537

Dalarna 51ha skov med jagtret på 80.000 ha Mail adr. på www.jagtformidling.dk
27-08-2018
D. 24-05-2019

Velpasset skov på 51 produktive hektarer i det nordlige Dalarna. Et samlet skifte, naturskønt beliggende ved sø og med flere højdedrag med
plateauer ideelt til placering af jagthytte.
Skoven er en del af en andelsskov, Särna-Idres Besparingsskog, og der ydes støtte til drift på ml. 75 og 100%.
Jagtret til elg, bjørn og småvildt på 80.000 ha - ca. 45.000 i Besparingsskogen og 35.000 i VVO for området.
Skoven er opdateret iflg. skovbrugplanen.

Pris: 1.000.000 Dkr.


Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18789

Skogsfastighet ca 30 km sydöst om Ljungby Mail adr. på www.jagtformidling.dk
29-07-2018
D. 25-04-2019

Gydingstorp är en större jaktegendom i ett välarronderat skifte belägen ca 30 km sydöst om Ljungby.
Total areal ca 166 ha, varav produktiv skogsmark ca 104 ha med bedömt virkesförråd ca 10 770 m3sk (tillväxtsäsong 2018 tillkommer med ca 450 m3sk), ca 59 ha myrimpediment, ca 2 ha betesmark och ca 1 ha övrig mark.
Äldre mangårdsbyggnad i två plan uppförd med timmerstomme samt ekonomibyggnation i behov av omvårdnad.
Gydingstorp erbjuder utmärkta jaktmöjligheter efter bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
Eget älgjaktområde med kalvjakt.


Pris: 7 000 000 SEK

areal.se/fastighet/ljungby-gydingstorp-19/
Telefon nummer på www.jagtformidling.dk
Postnummer: 
Annonce nr: 18546

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57